Spotkania przedstawicieli państw regionu karpackiego na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Trzeba wzmocnić znaczenie naszego regionu w polityce europejskiej, wzmocnić suwerenność naszych państw – mówił marszałek Sejmu Marek Kuchciński podczas  XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Polityk zainaugurował wczorajszą konferencję „Europa Karpat”. Wydarzenie  wpisuje się w XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy. Na dziś zaplanowano  drugi dzień dyskusji.

Spotkania przedstawicieli państw regionu karpackiego mają wzmocnić współpracę i partnerstwo między nimi. Konferencja stanowi forum wymiany poglądów i pomysłów dotyczących wspólnych działań na rzecz rozwoju Karpat oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński podkreślił, że „Europa Karpat” osiąga pozytywne wyniki w wielu dziedzinach.

– W takich dziedzinach osiągamy wyniki jak infrastruktura, gospodarka, energetyka czy środowisko. Warto zabiegać o podmiotowość całego regionu, mam tu na myśli naszą część Europy, aby wzmocnić jego znaczenie w polityce europejskiej, ale również wzmocnić suwerenność naszych państw. Żeby interesy tych państw nie były lekceważone na forum międzynarodowym – mówił marszałek Sejmu.

Idea „Europy Karpat” sięga 2007 roku. Wówczas odbyło się pierwsze spotkanie parlamentarzystów państw karpackich. Gospodarzem i inicjatorem wydarzenia jest marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Dyskusje w ramach konferencji potrwają do jutra.

RIRM

 

drukuj