Specjalny fundusz na świadczenia dla seniorów

Utworzenie specjalnego funduszu zasilanego pieniędzmi pochodzącymi z zysków spółek państwowych w ten sposób PiS chce pozyskać środki na wypłatę świadczeń seniorom. Sprawę opisuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Co roku do zamkniętego funduszu miałaby wpływać określona suma z dywidend spółek. Po zainwestowaniu tych pieniędzy, zasiliłyby one Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wypłacający emerytury.

Wpłaty miałyby utrzymać się na poziomie 1,5 do 2 miliardów złotych rocznie.

Poseł Paweł Szałamacha, były wiceminister Skarbu Państwa, wskazuje, że utworzenie funduszu trwałoby od 2 do 3 lat, a pierwsze wypłaty z niego miałyby miejsce po ok. 8 latach.

– Fundusz byłby zasilany częścią wpływów z dywidend. Wymagałoby to podziału tych corocznie pobieranych pieniędzy na strumień wpływający bezpośrednio do budżetu, jak i na fundusz zasilający fundusz emerytalny. Prowadziłby on własną politykę inwestycyjną i po okresie likwidacji inwestycji mógłby zasilać wypłaty emerytur dokonywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – powiedział poseł Paweł Szałamacha.

Kwoty otrzymywane przez nowy fundusz byłyby porównywalne z przychodami Funduszu Rezerwy Demograficznej.

W ciągu 10 lat, czyli w roboczo przyjętym czasie osiągnięcia zdolności do zasilania systemu emerytalnego, FUS byłby w stanie zgromadzić aktywa warte ok. 20 miliardów złotych.

RIRM

drukuj