Sosnowiec: w Szpitalu św. Barbary otwarto oddział onkologiczny

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Barbary w Sosnowcu – jednym z największych w regionie – otwarto w poniedziałek oddział onkologiczny.

Na oddziale znajduje się 20 łóżek do hospitalizacji całodobowej, w tym 2 stanowiska intensywnego nadzoru. Jest też 7 stanowisk do dziennej chemioterapii.

„Choć Sosnowiec jest dużym, 200-tysięcznym miastem, to nie miał dotychczas oddziału onkologicznego. Wprawdzie w sąsiedztwie działają inne ośrodki, ale z naszych doświadczeń wynika, że zdiagnozowani u nas pacjenci, zagubieni w administracyjnym gąszczu, nie zawsze tam docierali lub docierali zbyt późno, co źle wpływa na rokowania” – powiedział PAP ordynator oddziału dr Andrzej Kałmuk.

Oddział jest przygotowany do diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych układu oddechowego, przewodu pokarmowego, piersi, regionu głowy i szyi, układu moczowo-płciowego, narządu rodnego, mięsaków tkanek miękkich i kości, czerniaka złośliwego, chłoniaków ziarniczych i nieziarniczych oraz szpiczaka mnogiego.

W diagnostyce i leczeniu nowotworów pacjentów wspomagają wszystkie oddziały i kliniki działające w Szpitalu św. Barbary. Szpital będzie też współpracował z ośrodkami onkologicznymi w Katowicach i Dąbrowie Górniczej w zakresie radioterapii czy brachyterapii.

Sosnowiecki szpital od wielu lat się modernizuje i rozszerza działalność. W październiku otwarto tam oddział dla dorosłych chorych na mukowiscydozę.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary – dawniej zwany Szpitalem Górniczym – pierwszych pacjentów przyjął 3 października 1988 roku. Inwestorem była wówczas kopalnia Sosnowiec. Szpital stanowi główny element ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego w makroregionie śląskim. W jego strukturze działa 5 oddziałów klinicznych.

PAP/RIRM

drukuj