fot. twitter.com/AndrzejDuda2020

Śląsko-dąbrowska „Solidarność” popiera w wyborach prezydenta Andrzeja Dudę

Zarząd śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” zaapelował do członków związku w regionie o poparcie w drugiej turze wyborów prezydenckich Andrzeja Dudy. Jak ocenili związkowcy, ubiegający się o reelekcję prezydent jest gwarantem wysłuchania ich głosu.

Rozesłaną w piątek uchwałę zarządu śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” przyjęto podczas jego wtorkowego posiedzenia. Jak podkreślono w tekście stanowiska, prezydent Andrzej Duda „jest gwarantem wysokiego poziomu dialogu społecznego, gwarantem tego, że głos pracowników, głos związkowców zostanie wysłuchany”.

„Prezydent wielokrotnie udowodnił, że sprawy pracownicze i związkowe są mu szczególnie bliskie i – co niezwykle ważne – dotrzymał większości obietnic, które składał, a to jest ważne świadectwo jego wiarygodności” – uznali członkowie zarządu największej regionalnej struktury „Solidarności”.

Wyrazili też przekonanie, że w trudnych czasach, związanych z pandemią Covid-19, prezydent Andrzej Duda nadal będzie mocno wspierał „Solidarność” w działaniach, aby ciężar walki ze skutkami kryzysu nie był przerzucany na barki pracowników.

Jednocześnie reprezentanci śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” sformułowali oczekiwanie, że w nowej kadencji prezydent Andrzej Duda, obok działań prospołecznych, zechce silnie zaangażować się w projekt gospodarczej transformacji regionu – rządowy Program dla Śląska, zakładający m.in. budowę nowoczesnego przemysłu.

„To w istocie też byłoby działanie prospołeczne, bo budując na Śląsku nowoczesny przemysł, buduje się dobrobyt społeczny mieszkańców regionu i całego kraju. Wszechstronne wsparcie dla tej idei zarówno ze strony rządu, jak i ze strony prezydenta z pewnością ułatwi jej urzeczywistnienie” – ocenili w stanowisku związkowcy.

„Swoisty patronat prezydenta RP nad tym przedsięwzięciem byłby nie tylko niezwykle cennym wsparciem, ale też jasno wskazywałby, jak wielką wagę państwo polskie przywiązuje do gospodarczej transformacji Śląska. Stanowiłby również gwarancję, że związane z transformacją sprawy społeczne, pracownicze i związkowe nie zostaną zaniedbane” – dodali.

PAP

drukuj