Śląskie: późnorenesansowe polichromie odsłonięto w kościele w Bestwinie

Fragmenty późnorenesansowej polichromii odsłonili konserwatorzy w prezbiterium i częściowo na arkadzie tęczowej kościoła Wniebowzięcia NMP w Bestwinie. Zachwycają one niebywale żywą kolorystyką – podał ks. Szymon Tracz z diecezji bielsko-żywieckiej.

Duchowny, który w diecezji odpowiada za konserwację architektury i sztuki sakralnej, przypomniał, że w ubiegłym roku w świątyni odnaleziono polichromie z przełomu XVI i XVII w.

„Obecnie udało się odsłonić dalsze części późnorenesansowej polichromii w prezbiterium kościoła i częściowo na arkadzie tęczowej. Zachwycają niebywale żywą kolorystyką” – powiedział.

Ks. Szymon Tracz wyjaśnił, że w zamurowanej blendzie na ścianie północnej kościoła konserwatorzy odsłonili wizerunek św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

„Została ukazana we wspaniałej renesansowej sukni na tle misternie malowanego krajobrazu. Niestety, postać straciła głowę w wyniku późniejszych przekształceń architektonicznych bryły kościoła” – dodał ks. Szymon Tracz.

Na ścianie południowej prezbiterium odsłonięta została w znacznej części zniszczona już postać św. Augustyna. Wśród nowo odkrytych bestwińskich malowideł pojawił się też św. Rycerz w mitrze książęcej i św. Biskup w albie i kapie, z pastorałem w ręce. Pierwsza postać to najprawdopodobniej św. Wacław Czeski albo św. Florian, druga zaś, to św. Stanisław ze Szczepanowa, biskup krakowski.

Ks. Szymon Tracz zaznaczył, że wraz z odkryciem malowideł pojawiły się problemy.

„Po ich odsłonięciu okazało się, że lazuryt, wchodzący w reakcję chemiczną ze współczesnym powietrzem, szybko zaczął szarzeć, stąd też trzeba było go natychmiast utrwalać specjalnymi środkami” – wyjaśnił.

Duchowny dodał, że do wnętrza bestwińskiego kościoła wróciła już z konserwacji ambona z połowy XIX w. Wykonana jest w duchu historycyzmu.

Duchowny poinformował, że konserwację zabytków w kościele wsparło ministerstwo kultury, śląski konserwator zabytków i Urząd Marszałkowski w Katowicach.

„W tym roku w Bestwinie planowane są dalsze prace przy odsłanianiu pozostałych części polichromii na sklepieniu prezbiterium i ścianie tęczowej oraz przeprowadzenie konserwacji scalającej i estetycznej” – podkreślił ks. Szymon Tracz.

Parafia w Bestwinie powstała prawdopodobnie ok. 1100 r. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1326 r. Zawarta jest w dokumencie „Liber rationis decinae sexennalis” i znajduje się w Bibliotece Watykańskiej. Początkowo kościół był drewniany i w takiej formie przetrwał do XVI w. Ok. 1575 r. powstał kościół murowany. W 1632 r. otrzymał tytuł Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Świątynie jest obecnie poddana restauracji.

PAP/RIRM

drukuj