SKOK-i pod nadzorem finansowym

Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się za podjęciem inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian w ustawie o SKOK-ach. Działania te są zadziwiające – ocenił Cezary Mech.

 

Szczegóły projektu przygotuje biuro legislacyjne Sejmu. Przewodniczący komisji Dariusz Rosati powiedział podczas posiedzenia komisji, że w połowie sierpnia br. do komisji finansów wpłynęło pismo marszałka Sejmu, w którym wskazano na potrzebę nowelizacji ustawy o SKOK-ach.

Działania nadzoru finansowego w sprawie SKOK-ów są zadziwiające – powiedział Cezary Mech- ekonomista, były wiceminister finansów. Dodał, że nadzór finansowy powinien zając się tymi instytucjami, które uchylają się przed kontrolą, nie zaś SKOK-ami, które są już nadzorowane przez Kasę Krajową.

 

„Nadzór powinien być skoncentrowany na likwidowaniu nieprawidłowości związanych z Amber Gold i instytucjami, które działają nielegalnie. Nadzór powinien być skoncentrowaniu na wspieraniu instytucji krajowych, w tym bankowych, nad którymi jest kontrola kapitałowa, a więc PKO BP. Z drugiej strony tymi mniejszymi instytucjami, a więc bankami spółdzielczymi i niszowymi, które mają wyłącznie ekspozycje polską, a więc SKOK-ami. To jest działanie przeciwne wobec tego, co byłoby oczekiwane – powiedział Cezary Mech.

 

Ponadto SKOK-i stanowią istotny czynnik dla gospodarki finansowej kraju.

 

„Pamiętajmy że to 2,5 mln osób, więc to jest olbrzymi kapitał ludzki. Wydaje się, że właśnie w okresie kryzysu powinniśmy wspierać tego typu instytucje lokalne. Zresztą przed wojną właśnie SKOK-i bardzo szybko się rozwijały i to w okresie kryzysu. Kiedy banki zagraniczne wycofywały swoje kapitały, a powiększał się  kapitał  krajowy oparty o ówczesne SKOK-i, do których tradycji nawiązują obecne SKOK-i. Było to jednym z elementów ożywienia gospodarki kraju i uniezależnienia od kapitału zagranicznego– dodał Cezary Mech.

 

Sprawa dotyczy ustawy podpisaną w lipcu br. przez prezydenta, która ma wejść w życie 27 października br. Ustawa o SKOK-ach została przyjęta w listopadzie 2009 r. przez Sejm i od tamtej pory leżała głównie w Trybunale Konstytucyjnym. Po orzeczeniu Trybunału została zwrócona przez prezydenta do Sejmu

Wniosek o podjęciu inicjatywy ustawodawczej podjęto przez aklamację. Podpisana w lipcu br. przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawa o SKOK-ach przewiduje, że nadzór nad kasami obejmie Komisja Nadzoru Finansowego. KNF obejmie też czynności związane z tworzeniem kas – komisja będzie udzielać zgody na utworzenie kasy oraz zatwierdzać jej statut.

Ponadto wprowadzona zostanie tzw. generalna norma ostrożnościowa, nakładająca na kasy obowiązek posiadania funduszy własnych dostosowanych do rozmiaru prowadzonej działalności. Ustawa wprowadza dla kas tzw. współczynnik wypłacalności na poziomie co najmniej 5 proc. oraz zasadę, zgodnie z którą każdej kasie, niezależnie od posiadanych udziałów w Kasie Krajowej, przysługuje jeden głos na walnym zgromadzeniu Kasy Krajowej (zasada „jeden członek – jeden głos”; obecnie liczba głosów zależy od wielkości udziałów).

Ustawa przewiduje, że Kasa Krajowa będzie miała zakaz prowadzenia działalności innej niż określona w ustawie. Określono zasady inwestowania wolnych środków kas oraz Kasy Krajowej, wskazując m.in., że środki finansowe mogą być inwestowane w papiery wartościowe, lokaty w bankach oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego.

Wypowiedź Cezarego Mecha:

Audio MP3
Pobierz

RIRM

drukuj