Skarga kasacyjna ws. TV Trwam

Fundacja Lux Veritatis złożyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie decyzji KRRiT o przydziale koncesji na MUXie 1.

 

Są bardzo duże podstawy aby oczekiwać pozytywnego werdyktu  Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie Telewizji Trwam – akcentuje była członek KRRiT poseł Barbara Bubula. Poseł Bubula przypomina, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie był jednomyślny. Jak zauważa z trzyosobowego składu sędziowskiego jeden sędzia złożył zdanie odrębne, w którym poparł wszystkie tezy formułowane przez fundację.

 

„Bardzo wiele argumentów przemawiających za skargą kasacyjną wyraził w zdaniu odrębnym jeden z sędziów orzekających w pierwszej instancji w tej sprawie. W zdaniu odrębnym została podniesiona bardzo ważna kwestia polegająca na tym, że podmioty, które otrzymały koncesję nie były w tym czasie nadawcami, dlatego, że nie uprawomocniła się jeszcze ważność ich bycia nadawcami satelitarnymi. Co więcej wystąpili o uprawnienia bardzo późno. Można poddać pod dużą wątpliwość, czy mieli prawo startować w tym konkursie” – powiedziała poseł Barbara Bubula.

 

Nadawca Telewizji Trwam wnosi o uchylenie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w całości i wstrzymanie przez Naczelny Sąd Administracyjny wykonania decyzji Krajowej Rady o przydziale koncesji do czasu rozpatrzenia skargi kasacyjnej. Tymczasem Telewizja Trwam ubiegając się o koncesję miała już 9 letni staż nadawania satelitarnego. Pozostałe podmioty były zupełnie niedoświadczone oraz pod względem formalnym nie były nadawcami.

 

Od samego początku było jasne, że cały proces koncesyjny na nadawanie cyfrowe naziemne rażąco narusza przepisy prawa i zaprzecza demokratycznym standardom– akcentuje poseł Anna Sobecka – członek sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Podmioty, którym KRRiT przyznała koncesje na pierwszym multipleksie cyfrowym – z powodu nie spełnienia kryteriów w ogóle nie powinny uczestniczyć w procesie koncesyjnym.

„Pogwałcenie prawa wykazał sędzia Sądu Administracyjnego w zdaniu odrębnym do wyroku Sądu Administracyjnego pierwszej instancji i tam pokazał, że przyznano koncesję w niejasnych okolicznościach. Wówczas na wielu komisjach apelowaliśmy do KRRiT, do prezydenta, do prokuratora generalnego o zainteresowanie się tą sprawą. Wyczerpaliśmy wszystkie metody dopominania się, przestrzegania prawa i zasad wolności słowa” – powiedziała poseł Anna Sobecka

Skala zaniedbań jest tak ogromna, że powinna zająć się nią komisja śledcza.

„Uważam, że jest to czubek góry lodowej. A sprawa jest tak poważna, że zapewne skończy się powołaniem komisji śledczej do spraw dyskryminacji Tv Trwam, aby wykazać, kto w demokratycznym państwie prawa pozwalał na takie zachowania, kto osłaniał tych decydentów którzy zadecydowali o tym aby Tv Trwam była pozbawiona koncesji” – dodaje poseł Anna Sobecka.

 

Wątpliwości budzi również fakt, że sąd rozpatrując zarzuty nadawcy Telewizji Trwam źle ocenił materiał dowodowy.

 

„W trakcie postepowania przed Sądem Administracyjnym w pierwszej instancji nie zbadano bardzo ważnych dowodów dotyczących całego postepowania, ponieważ postepowanie przed Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w postepowaniu tym bardzo ścisły jest związek pomiędzy kwestiami formalnymi a zawartością treści wniosków. W związku z tym Sąd pierwszej instancji twierdząc, że nie będzie się zajmował meritum sprawy tylko kwestiami formalnymi popełnił tutaj pewien błąd w rozumowaniu ponieważ istotne były sprawy dotyczące dokumentacji, dotyczące uzupełniania tych dokumentacji i warunków finansowych jakie były związane ze złożonymi ofertami” – dodaje poseł Barbara Bubula.

 

Sam skarga złożona przez fundację zawiera blisko 50 stron zarzutów – powiedziała Dyrektor Finansowy Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz.

 

„W swojej skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego Fundacja podtrzymała swoje zarzuty, które przedstawiła w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Ta skarga ma też inny wymiar, bo my również w tej chwili nie zgadzamy się z oceną Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i w swojej skardze wykazujemy naruszenie prawa materialnego oraz proceduralnego w zakresie rozstrzygnięcia tej sprawy przez WSA”- powiedziała Lidia Kochanowicz.

 

Sąd rozpatrując zarzuty nadawcy Telewizji Trwam źle ocenił materiał dowodowy. Nie ma wątpliwości, że  Spółki Lemon Records, ATM i Stavka w ogóle nie powinny być rozpatrywane w procesie koncesyjnym.

 

4 marca tj. końcowa data kiedy spółki mogły zgłaszać wniosek o rozszerzenie koncesji, te spółki tej koncesji nie miały. Koncesje, które otrzymały od KRRiT tydzień wcześniej przed tą datą jeszcze nie były decyzjami prawomocnymi. W ogóle te spółki nie powinny być brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o rozszerzenie koncesji. Wskazaliśmy również, że KRRiT nadużyła swojej władzy, przyznając prawo tym spółkom do uzupełniania wniosków koncesyjnych o te dokumenty, które zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady nie mogły być uzupełniane”- dodała Kochanowicz.

 

Sąd Administracyjny nie zweryfikował poprawnie działań przewodniczącego KRRiT.

 

Z karty kasacyjnej tak naprawdę uczyniliśmy zarzut, ze Sąd Administracyjny nie dokonał poprawnej weryfikacji działań organu czyli przewodniczącego KRRiT, bezkrytycznie zaakceptował ustalenia uczynione przez ten organ w zakresie sytuacji finansowej fundacji, jak również sytuacji finansowej podmiotów, którym rozszerzono koncesje a które naszym zdaniem nie spełniały wymogów stawianych m.in. fundacji do rozszerzenia koncesji” – powiedział mecenas Benedykt Fiutowski – pełnomocnik fundacji w procesie koncesyjnym.

 

Nie zgadzamy się z twierdzeniem, że darowizny, które zasilają fundację są niepewnym źródłem przychodu, niegwarantującym pokrywania kosztów utrzymania Telewizji w nowej formule – nadawania cyfrowego naziemnego – dodaje pełnomocnik fundacji.

 

Fundacja w odróżnieniu od innych uczestników szczególnie tych podmiotów, którym rozszerzono koncesje nie jest pomiotem strikte gospodarczym, który prowadzi działalność tylko i wyłącznie la zysku, ale jest podmiotem powołanym do innych celów. I właśnie ze statutów fundacji wynika, że darowizny są jej podstawowym źródłem przychodów, dlatego nie zrozumienie tego tak istotnego rozluźnienia między fundacją a podmiotami, które były również oceniane i rozszerzone o koncesję jest jednym z fundamentalnych zarzutów stawianych w tej skardze bo przecież fundacja tak naprawdę posiada środki, zdolność finansową tylko ktoś nie chce tego dostrzec szukając argumentów przeciwnych w mojej ocenie na siłę” – podkreśla mecenas Benedykt Fiutowski.

 

 

Wymieniona w skardze lista aktów prawnych, które Wojewódzki Sąd Administracyjny naruszył swoim wyrokiem, sięga od Konstytucji przez kodeks postępowania administracyjnego i Prawo o ustroju sądów administracyjnych, po ordynację wyborczą, ustawę o radiofonii i telewizji, ustawę o cyfryzacji, ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i rozporządzenie proceduralne KRRiT.

 

Skargę w tej sprawie złożyła także spółka Media Sat.

 

Tymczasem cały czas trwa akcja zbierania podpisów pod protestem do KRRiT przeciwko dyskryminacji TV Trwam.  W siedzibie Radia Maryja podliczono już 2 mln 346 tys. 338 kopi podpisów. Oryginały wysyłane są do siedziby KRRiT.

Organizowane są także marsze w obronie katolickiego nadawcy. Najbliższy odbędzie w niedziele 2 września w Dzierżoniowie w woj. dolnośląskim.

Dotychczas w Polsce i za granicą odbyło się ponad 100 takich manifestacji.

Wypowiedź Lidii Kochanowicz:


Pobierz Pobierz

Wypowiedź poseł Barbary Bubuli:


Pobierz Pobierz

Wypowiedź poseł Anny Sobeckiej:


Pobierz Pobierz

Wypowiedź mec. Benedykta Fiutowskiego:


Pobierz Pobierz

 

RIRM
drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl