fot. PAP/Wiktor Dąbkowski

Do Senatu wpłynęły 704 oferty ws. działań dot. opieki nad Polonią i Polakami

Do Senatu wpłynęły 704 oferty na realizację działań dotyczących opieki nad Polonią i Polakami w 2018 r.; na ten cel w przyszłorocznym budżecie Izby przewidziano 100 mln zł. W tym roku oferty po raz pierwszy można było składać drogą elektroniczną – podkreśla Centrum Prasowe Senatu.

Jak poinformowano, do 30 listopada na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami w 2018 r. wpłynęły 704 oferty od 305 oferentów na łączną kwotę ponad 367 mln zł.

„Po raz pierwszy oferty można było złożyć elektronicznie – przy pomocy specjalnego generatora ofert. Projektowany przyszłoroczny budżet Senatu przewiduje kwotę 100 mln zł na opiekę nad Polonią” – podkreślono w komunikacie.

Na działania dotyczące edukacji złożono 213 ofert na łączną kwotę ponad 107 mln zł. 266 ofert na kwotę ponad 106 mln zł dotyczy działań w zakresie kultury i promocji Polski oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Kolejne 116 ofert dotyczy działań mających na celu wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach. 30 ofert dotyczy obszaru mediów polonijnych, a infrastruktury polonijnej – 48 ofert. 31 ofert związanych jest z pomocą charytatywną i socjalną.

Zadania – jak informuje Centrum Prasowe Senatu – mają być zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2018 r.

PAP/RIRM

drukuj