fot. flickr.com

Senat zajmie się nowelizacją ustawy o lasach

Senat na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu rozpatrzy nowelę ustawy o lasach. Wczoraj senacka Komisja Środowiska jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem jej bez poprawek.

Ustawa daje Skarbowi Państwa prawo pierwokupu i prawo wykupu prywatnych lasów i gruntów przylegających do lasów, pozostających w zarządzie Lasów Państwowych.

Biuro legislacyjne Senatu wystąpiło z propozycją sześciu poprawek, jednak nie uzyskały one poparcia.

Podczas posiedzenia komisji Andrzej Konieczny, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, podkreślił, że rozwiązania nie ingerują w konstytucyjną istotę prawa własności.

– W przypadku chęci zbycia gruntów właściciel zachowuje podstawowy atrybut swego prawa własności, to jest prawo do rozporządzania rzeczą. W przypadku bowiem woli zbycia rzecz zostanie zbyta, tyle że nabywcą zostanie Skarb Państwa. Jednocześnie podkreślić należy, iż prawo pierwokupu i wykupu nie będzie dotyczyć przypadków zbycia na rzecz szerokiego kręgu osób bliskich oraz dziedziczenia, zarówno ustawowego, jak i testamentowego – powiedział Andrzej Konieczny.

Nowelizację ustawy o lasach Sejm uchwalił w ubiegłym tygodniu. Za ustawą zagłosowali posłowie PiS-u. PO, Nowoczesna, Kukiz’15 i PSL były przeciw.

Według opozycji ustawa to kolejny akt prawny pozbawiający Polaków ich własności.

RIRM

drukuj