fot. Nasz Dziennik/Mateusz Marek

Senat zagłosuje dziś nad nowelizacją ustawy o repatriacji

W Senacie odbędzie się dziś głosowanie nad nowelizacją ustawy o repatriacji. Dokument zakłada m.in. podniesienie pomocy finansowej dla repatriantów i ich rodzin na zakup mieszkania.

Chodzi o kwotę 25 tys. zł na rodzinę. Oznacza to, że łącznie rodzinie repatriantów będzie przysługiwać 50 tys. zł dotacji. Wysokość pomocy finansowej na zakup mieszkania nie może jednak przekroczyć jego ceny.

Nowelizacja wprowadza także określenie „najbliższej rodziny repatrianta” – są nią: małżonek repatrianta i małoletnie dziecko lub dzieci pozostające pod władzą rodzicielską co najmniej jednego z rodziców, którzy przybyli do Polski razem z repatriantem.

Nowela zakłada także odstąpienie od warunku wydania wizy krajowej w celu repatriacji, polegającego na wykazaniu deportowania lub zesłania przez władze ZSRR.

Do ustawy posłowie wprowadzili ważną poprawkę; „to głos naszych rodaków ze Wschodu” – podkreśliła poseł Anna Schmidt–Rodziewicz, przewodnicząca sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Kiedy zostały wprowadzone nowe przepisy poprzednią nowelizacją, nie wprowadzono przepisów przejściowych, które gwarantowały procedowanie wniosków, które zostały złożone przed wejściem w życie poprzedniej nowelizacji, a więc przed 1 maja 2017 r. Te przepisy nie objęły osób, które przed tym terminem złożyły wnioski o wizę repatriacyjną. Dlatego przygotowaliśmy szybką nowelizację ustawy, aby móc procedować wszystkie wnioski razem, dzięki tej nowelizacji, która jest w Senacie. Mam nadzieję, że ta ustawa szybko trafi do Sejmu i na następnym posiedzeniu zwołam posiedzenie komisji, aby przeprocedować ewentualne poprawki i przegłosować w III czytaniu – powiedziała Anna Schmidt–Rodziewicz.

Rząd szacuje, że w najbliższych latach do Polski przybędzie ponad 10 tys. naszych rodaków. Dzięki nowym przepisom, państwo zapewni im pomoc w początkowym okresie pobytu.

RIRM

drukuj