fot. twitter.com/PolskiSenat

Senat: Wpłynął projekt zmiany konstytucji zwiększający liczbę senatorów

Do Senatu wpłynął projekt zmiany konstytucji zwiększający liczbę senatorów ze 100 do 102. W skład Izby Wyższej ma wejść dwóch przedstawicieli Polonii.

Zgodnie z projektem zmian w konstytucji, dwaj nowi senatorowie byliby wybierani przez obywateli polskich zamieszkałych za granicą oraz zamieszkałe za granicą osoby, których przynależność do narodu polskiego lub pochodzenie polskie zostały stwierdzone zgodnie z ustawą i które najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat. Jeden z senatorów reprezentowałby Polonię na Zachodzie, drugi na Wschodzie. Obecnie obywatele polscy biorący udział w wyborach za granicą głosują w wyborach do Senatu na kandydatów na senatora z okręgu warszawskiego. Podobnie jest w przypadku wyborów do Sejmu – głosy za granicą oddawane są na kandydatów na posłów z okręgu warszawskiego. Nowe przepisy miałyby obowiązywać od następnej kadencji Senatu.

TV Trwam News/RIRM

drukuj