fot. flickr.com

Senat przyjął poprawki do projektu ustawy ograniczającej sprzedaż alkoholu

Nowelizacja ustawy ograniczająca sprzedaż alkoholu wróci do Sejmu. Senatorowie przyjęli trzy poprawki do projektu ustawy. Zgodnie z nowymi przepisami, gmina będzie miała możliwość ograniczenia godzin nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach.

Nowelizacja reguluje też liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy. Samorząd będzie mógł w drodze uchwały ustalić maksymalną liczbę zezwoleń odrębnie dla sołectw, dzielnic, osiedli. Nowe przepisy wprowadzają też zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski mówi, że ustawa nie ograniczy praw obywateli.

– Decyzje ostateczne będą podejmowane przez samorządy. To samorządy, które znają teren swojej gminy, będą wiedziały, czy jeżeli jest na jednej ulicy siedem czy osiem sklepów monopolowych czynnych całą dobę, czy one wszystkie mają racje bytu czy nie mają. Z tego punktu widzenia jest to racjonalna ustawa i uważam, że jest to dobra ustawa, ponieważ nie jest to arbitralne, ogólnopaństwowe ograniczenie dostępu do alkoholu, tylko i wyłącznie nadanie takiego uprawnienia samorządom, które w tym zakresie wydają stosowne decyzje – mówi senator Jan Maria Jackowski.

W Polsce na 300 osób przypada jeden punkt sprzedaży alkoholu, podczas gdy średnia europejska wynosi 1000 osób na jeden punkt.

RIRM

drukuj