fot. flickr.com

Senat przejmie opiekę nad Polonią?

Senatorowie zdecydowali dziś o skierowaniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zapisano w nim, że Senat sprawuje opiekę nad Polonią i Polakami za granicą.

Senat sprawował pieczę nad Polonią od 1989 r.  W 2012 r. pieniądze z budżetu na współpracę z Polakami za granicą przekazano Ministerstwu Spraw Zagranicznych, którym kierował wtedy Radosław Sikorski.

Obecnie środki te wrócą do dyspozycji Izby wyższej – w tegorocznej ustawie budżetowej przekazano 60,5 mln zł na opiekę nad Polonią. W 2016 r. mają być wydawane zgodnie z wynikami rozpisanego przez MSZ konkursu, od 2017 r. ma nimi zarządzać Senat.

W związku z tym senatorowie, jak uzasadniała przewodnicząca komisji ds. łączności z Polakami za granicą Janina Sagatowska z PiS-u – postanowili uporządkować sytuację i jasno sformułować w przepisach, że Izba wyższa parlamentu opiekuje się Polonią i współpracuje w tym względzie z organizacjami pożytku publicznego.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowi, że jednym z zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe jest pomoc Polonii i Polakom za granicą.

Zgodnie z senackim projektem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego, Senat opiekę nad Polonią i Polakami za granicą realizować ma poprzez współpracę, m.in. z organizacjami pozarządowymi.

W dzisiejszym głosowaniu senatorowie zdecydowali o tym, że w projekcie znalazł się także zapis dołączający do katalogu zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, również działalność na rzecz weteranów misji prowadzonych poza granicami państwa, także weteranów poszkodowanych w czasie takich działań.

Projekt nowelizacji poparło w piątkowym głosowaniu 76 senatorów, żaden nie był przeciw i nie wstrzymał się od głosu.

PAP/RIRM

drukuj