Senat planuje 75 mln zł na opiekę nad Polonią

75 mln zł chce przeznaczyć Senat na opiekę nad Polonią oraz Polakami za granicą. Senacka Komisja Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą pozytywnie zaopiniowała projekt przyszłorocznego budżetu Kancelarii Senatu.

Środki z części dotyczącej Polonii mają być przeznaczone m.in. na dotacje celowe dla organizacji i środowisk polonijnych.

Ponadto fundusze posłużą do organizacji spotkań, konferencji i konsultacji z przedstawicielami Polonii, które mają wspierać i aktywizować środowiska polonijne.

Jakub Kowalski, szef Kancelarii Senatu, podkreślał, że ostateczny podział środków nastąpi po określeniu przez Prezydium Senatu kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

– W naszym projekcie budżetu na 2017 rok w części dotyczącej opieki nad Polonią oraz Polakami za granicą zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 75 milionów złotych. Są one wyższe o 14,5 mln zł (…)  od kwoty, jaka została w 2016 roku przeniesiona z budżetu MSZ do budżetu Kancelarii Senatu. Oczywiście ostateczny podział tych środków nastąpi po określeniu przez prezydium Senatu kierunków działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą w roku 2017 – powiedział Jakub Kowalski.

Senat sprawował pieczę nad Polonią od 1989 do 2012 r. Wówczas to zadanie przekazano Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Obecnie środki wróciły do dyspozycji izby wyższej. W 2016 r. jest to 60,5 mln zł.

RIRM

drukuj