fot. twitter.com/PolskiSenat

Senackie komisje poparły ustawę dot. ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE

Połączone senackie poparły ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Wcześniej do ustawy została przyjęta poprawka w postaci preambuły zgłoszona przez kluby Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Senatorowie odrzucili wniosek zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość o przyjęcie ustawy bez poprawek. Większość senatorów poparła natomiast wniosek klubów Koalicji Obywatelskiej i PSL o dodanie do ustawy preambuły. Głosowało za nim 11 senatorów, przeciw było 5, nikt się nie wstrzymał od głosu.

https://twitter.com/PolskiSenat/status/1394997128150323200

Całość ustawy, wraz z poprawką, poparły jednogłośnie połączone komisje Budżetu i Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. W preambule zawarto zobowiązanie do sprawiedliwego i transparentnego rozdziału środków z Funduszu Odbudowy.

Senat podjął inicjatywę sprzeczną z dotychczasową praktyką, która wydłuża prace nad ratyfikacją ustawy – podkreśla wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Waldemar Buda.

Polityk zaznacza, że preambuła to próba wyjścia Koalicji Obywatelskiej z twarzą z sytuacji, w której w sejmowym głosowaniu nie poparła przekazania Polsce unijnych pieniędzy.

– Warto docenić to, co usłyszeliśmy z ust legislatorów. Wątpliwe jest nie tylko dokładanie poprawek do ustawy ratyfikacyjnej, ale również samej preambuły. Powoduje to nie tylko nową praktykę, nieznaną w polskim porządku prawnym, ale przede wszystkim powoduje powrót ustawy do Sejmu. To wydłuża cały proces ratyfikacyjny – mówi wiceminister Waldemar Buda.

Strona rządowa wciąż apeluje do marszałka Senatu o przyspieszenie prac nad ustawą i szybsze zwołanie posiedzenia izby. Posiedzenie Senatu ma zostać wznowione 27 maja.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj