fot. twitter.com/PremierRP | Krystian Maj/KPRM

Premier M. Morawiecki w liście do przywódców UE proponuje zwiększenie budżetu WPR o 10 proc.

Premier Mateusz Morawiecki w liście do unijnych przywódców zaproponował zwiększenie budżetu WPR o 10 proc. wobec wielkości zaproponowanej w 2018 r. Zwiększenie obejmowałoby równo wszystkie koperty narodowe; dodatkowe środki byłyby w całości przeznaczone na środowisko i klimat w I i II filarze – poinformowała kancelaria premiera.

KPRM poinformowała, że list premiera Mateusza Morawieckiego został przesłany do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi Janusza Wojciechowskiego oraz do 26 szefów rządów państw członkowskich UE.

Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że początek 2020 r. przebiega w cieniu pandemii wirusa SARS-CoV-2, który postawił przed UE wiele nowych wyzwań.

„Kiedy część gospodarek krajów członkowskich UE zaczyna stawać na nogi, nadchodzi czas, by postawić pytanie: w jaki sposób Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2021-2027, w jaki sposób ambitny i przemyślany budżet UE może stać się jednym z motorów europejskiego wzrostu?” – czytamy w liście.

Szef polskiego rządu podkreślił, że w tym trudnym czasie, odkąd wirus dotarł do Europy, jedną z kluczowych ról w zapewnieniu nam bezpieczeństwa odegrał unijny sektor rolny, zapewniając stałe dostawy żywności do regionów ogarniętych pandemią.

„Wszystko to dzięki wielkiej pracy i poświęceniu europejskich rolników, ale także dzięki wsparciu, jakiego udzieliła im Unia Europejska” – podkreślił premier.

Zaznaczył, że przyszłość europejskiego rolnictwa jest zagrożona.

„Widać, że populacja rolników starzeje się, liczba gospodarstw rolnych maleje, drastycznie spada ilość nowych gospodarstw rolnych. Uzasadnione cele związane z Europejskim Zielonym Ładem oraz obecne działania, mające na celu przezwyciężenie skutków kryzysu wywołanego Covid-19, stawiają rolników w obliczu zwiększonych i kosztownych wymagań środowiskowych i klimatycznych” – napisał Mateusz Morawiecki.

Dodał, że za zgodą Komisji Europejskiej państwa członkowskie uruchamiają programy pomocowe dla ratowania krajowych gospodarek przed negatywnymi konsekwencjami pandemii.

„Pomoc ta jest niezbędna, ale niesie za sobą nowe dysproporcje. Osłabia ona dotychczasowe pozytywne efekty polityki spójności i polityki rozwoju obszarów wiejskich” – zaznaczył premier RP.

Jak tłumaczył, zwiększona pomoc publiczna do 100 tys. euro na jedno gospodarstwo i do 800 tys. euro na jedno przedsiębiorstwo rolne zostanie wykorzystane przez część państw UE proporcjonalnie do ich zamożności, co spowoduje wzrost konkurencyjności ich rolnictwa.

„Część państw nie będzie mogła sobie pozwolić na taki poziom pomocy publicznej. Pojawia się przez to nowe zagrożenie – drastyczne pogłębienie różnic rozwojowych i warunków konkurencji rolniczej na wspólnym rynku UE” – wskazał.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że rolnictwo UE może „sprostać zwiększonym wyzwaniom pod warunkiem odpowiedniego wsparcia budżetowego”.

„Przedłożona przez Komisję Europejską w 2018 roku propozycja budżetu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 jest niewystarczająca. Nie gwarantuje ona bezpiecznej przyszłości rolnictwa europejskiego ani jego skutecznego wkładu w Europejski Zielony Ład, z którego wprowadzeniem wiążą się dodatkowe koszty” – ocenił szef polskiego rządu.

„W związku z tym, Polska proponuje zwiększenie budżetu WPR o 10 proc. (w przybliżeniu około 0,03 proc. unijnego dochodu narodowego) w stosunku do wielkości zaproponowanej w 2018 roku. Zwiększenie to obejmowałoby równo wszystkie koperty narodowe i każdy kraj otrzymałby, pod pewnymi warunkami, dodatkowe 10 proc. w stosunku do tego, co otrzymał w ramach kopert narodowych zaproponowanych w 2018 roku” – czytamy w liście.

Według premiera dodatkowe środki byłyby w całości przeznaczone na działania w dziedzinie środowiska i klimatu w I i II filarze.

„Zapewni to równe dla wszystkich rolników europejskich wzmocnienie Wspólnej Polityki Rolnej, zwiększy jej wkład w Europejski Zielony Ład oraz przyspieszy konwergencję zewnętrzną w sposób niekonfliktowy” – podkreślił.

Zdaniem Mateusza Morawieckiego czas pandemii to chwila, w której Unia Europejska bez konkretnych działań nie będzie w stanie odpowiedzieć na wyzwania, które w wyniku pandemii dotykają każdy z naszych krajów.

„Wyrażam nadzieję, że wzmocnienie Wspólnej Polityki Rolnej będzie filarem współpracy dla dobra naszych krajów, a także dla dobra całej Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że nasze działania przyniosą wymierne korzyści dla obywateli UE oraz pomogą przezwyciężyć skutki kryzysu związanego z Covid-19” – czytamy w liście.

„Unia Europejska ponosi pełną odpowiedzialność za sektor rolnictwa. Jeżeli odpowiedzialności tej nie będzie towarzyszył odpowiedni budżet, może to oznaczać początek załamania tego sektora. Dlatego też zwracam się do z prośbą o poparcie zwiększenia nakładów na Wspólną Politykę Rolną na lata 2021-2027. Wierzę, że moja propozycja spotka się z zainteresowaniem i wkrótce nasze kraje wraz z innymi państwami członkowskimi UE pokażą europejskim rolnikom, że jesteśmy w stanie zapewnić im godne warunki życia i bezpieczną przyszłość” – podkreślił Mateusz Morawiecki dodając, że liczę na pozytywną odpowiedź.

PAP

drukuj
Tagi: , ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl