fot. pixabay.com

Senacka Komisja Zdrowia proponuje zwiększenie limitu wydatków na Fundusz Medyczny o 200 mln złotych

O 200 mln zł senacka Komisja Zdrowia chce zwiększyć maksymalny limit rocznych wydatków z budżetu państwa na Fundusz Medyczny. Oznaczałoby to nie 4 mld, a 4 mld 200 mln zł.

Senatorowie opowiedzieli się też za zagwarantowaniem minimalnych nakładów na Fundusz – nie niższych niż 4 mld zł rocznie. Między innymi takie poprawki senacka komisja rekomenduje do ustawy, którą wcześniej uchwalił Sejm.

Powołanie Funduszu jest realizacją zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy. Chodzi o zwiększenie dostępności do innowacyjnych świadczeń medycznych. Fundusz stanowi odpowiedź m.in. na postulaty pacjentów.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia mówił m.in. o założeniach Funduszu Medycznego.

– Celem Funduszu Medycznego jest wsparcie działań zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia w Rzeczypospolitej Polskiej przez zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania sfery ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki, leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym szczególnie chorób nowotworowych i chorób rzadkich, infrastruktury ochrony zdrowia, wpływającej na jakość i dostępność oraz bezpieczeństwo udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej, rozwoju systemu opieki zdrowotnej przez koncentrację działań wokół pacjenta i jego potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin – wskazał Paweł Mucha.  

Dysponentem funduszu będzie minister zdrowia. W jego ramach wyodrębniono cztery subfundusze: infrastruktury strategicznej, modernizacji podmiotów leczniczych, rozwoju profilaktyki oraz terapeutyczno-innowacyjny. W przyszłym tygodniu projektem ustawy o Funduszu Medycznym ma się zająć cały Senat.

 

RIRM

drukuj