Sen. Jackowski: Ustawa 447 jest formą oczywistego nacisku na stronę polską

Ustawa 447 może się okazać szczególnie groźna, gdyby w Polsce była przyjęta ustawa reprywatyzacyjna, która w sposób selektywny umożliwiałaby przeprowadzenie reprywatyzacji. (…) Ta ustawa jest formą oczywistego nacisku na stronę polską zwrócił uwagę senator Jan Maria Jackowski.

Amerykański Kongres przyjął jednomyślnie przez aklamację ustawę ws. mienia ofiar Holokaustu.

Daje ona Departamentowi Stanu USA prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu w odzyskaniu żydowskich majątków, które nie mają spadkobierców.

Mimo symbolicznego charakteru tzw. ustawa 447 budzi zastrzeżenia m.in. działaczy polonijnych, którzy starali się o jej odrzucenie.

Senator PiS Jan Maria Jackowski wskazał, że przepisy przyjęte przez kongres USA są formą nacisku na Polskę.

Ta ustawa może się okazać szczególnie groźna, gdyby w Polsce była przyjęta ustawa reprywatyzacyjna, która w sposób selektywny umożliwiałaby przeprowadzenie reprywatyzacji. Jeżeli taka ustawa powstałaby w Polsce, to na mocy ustawy 447, jeżeli jakaś grupa spadkobierców byłaby z mocy ustawy wyłączona z możliwości ubiegania się przed polskimi sądami o restytucje swojego mienia, to wtedy mogłaby występować przed amerykańskimi sądami. Z tego punktu widzenia ta ustawa jest formą oczywistego nacisku na stronę polską, aby ustawę reprywatyzacyjną w Polsce przyjąć i to w takim kształcie, który mógłby w Polsce wzbudzać społeczne emocje – podkreślił Jan Maria Jackowski.

Polskie władze oceniają z kolei, że amerykańska ustawa nie niesie za sobą żadnych praktycznych konsekwencji.

Projekt przepisów został zgłoszony w Izbie Reprezentantów w lutym ubiegłego roku. W grudniu ustawę o identycznym brzmieniu przyjął amerykański senat.

RIRM

drukuj