Sejm zajmie się dziś m.in. projektem ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Sejm na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu zajmie się projektem ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz. Posłowie przeprowadzą I czytanie dokumentu. Jego autorem są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ministerstwem Rozwoju.

Chodzi o połączenie kilkudziesięciu instytutów; sieć ma prowadzić prace badawcze w dziedzinach priorytetowych dla Polski i je komercjalizować. Będzie też m.in. wspierać politykę gospodarczą państwa przez dokonywanie prognoz trendów i skutków zmian technologicznych, które mogą mieć silny wpływ na społeczeństwo i jego rozwój.

Ma stanowić „pomost” między nauką a gospodarką. Siecią ma koordynować Centrum Łukasiewicz, które będzie państwową osobą prawną.

Sieć to projekt integrujący potencjał badawczo – rozwojowy naszego kraju, który dziś jest bardzo rozproszony – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

– Scalamy w pierwszej kolejności instytuty, które są w obszarze Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Energii i Ministerstwa Cyfryzacji. To będzie niemal 50 instytutów, prawie 20 tys. pracowników naukowych i administracyjnych. Dzięki temu będziemy trzecią organizacją badawczo-rozwojową w Europie. Już dzisiaj na etapie prac legislacyjnych niemiecki Fraunhofer i francuska sieć badawcza patrzą z ogromnym zainteresowaniem, ponieważ zdają sobie sprawę, że tak poważny instytut będzie dla nich bardzo poważną konkurencją w Europie, jeśli chodzi np. o sięganie po środki z takich programów jak Horyzont 2020 – mówiła minister Jadwiga Emilewicz.

Zgodnie z zapisami projektu Sieć Badawcza Łukasiewicz ma rozpocząć działalność 1 kwietnia 2018 r. Część zapisów ustawy ma jednak wejść w życie później.

Wprowadzenie ustawy o Sieci wymaga zmiany 27 innych ustaw, m.in. Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o PAN czy o instytutach badawczych.

Obecnie w Polsce funkcjonuje 114 instytutów badawczych, m.in. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, Instytut Matki i Dziecka, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.

RIRM/TV Trwam News

drukuj