Procedura zawieszenia głowy państwa groźna dla demokracji

Procedura czasowego zawieszenia głowy państwa jest groźna dla demokracji – alarmują posłowie PiS-u.

Sprawa dotyczy procedowanej w Sejmie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Oprócz zmiany regulacji prawnej dotyczącej m.in. wyłaniania sędziów wprowadza ona zmianę przepisów o tymczasowym zdjęciu prezydenta z urzędu.

Nowa procedura – jak napisała Rzeczpospolita – miałaby zastosowanie w sytuacji, gdy prezydent żyje, jednak nie może sprawować urzędu i nie jest w stanie o tym zawiadomić.

Zgodnie z ustawą decyzję o zawieszeniu prezydenta na wniosek marszałka Sejmu podejmowałby TK w ciągu 24 godzin na niejawnym posiedzeniu.

Poseł prof. Krystyna Pawłowicz mówi, że te przepisy są niekonstytucyjne i bardzo niebezpieczne, bo dają marszałkowi sejmowi narzędzia, które może dowolnie wykorzystać.

Artykuł prof. Krystyny Pawłowicz [czytaj]

Wypowiedź prof. Krystyny Pawłowicz [słuchaj]


Pobierz

Pobierz

II czytanie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest planowane w Sejmie w najbliższy wtorek, a w środę możliwe jest głosowanie w tej sprawie.

RIRM

drukuj