Sejm wznowił obrady. Głosowanie m.in. w sprawie wyboru sędziego TK

Sejm wznowił dziś obrady. Odbędą się głosowania m.in. nad kandydaturą prof. Jarosława Wyrembaka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i wnioskiem Platformy Obywatelskiej o odrzucenie przedstawionej w czwartek przez Joachima Brudzińskiego, szefa MSWiA, informacji o organizacjach, które można podejrzewać o propagowanie faszyzmu.

Kandydaturę prof. Jarosława Wyrembaka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosił klub Prawa i Sprawiedliwości. Ma on zastąpić zmarłego sędziego TK Henryka Ciocha.

Posłowie będą też głosować nad wnioskiem PO o odrzucenie przedstawionej przez szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informacji na temat osób i organizacji, które można podejrzewać o propagowanie faszyzmu i innych totalitaryzmów oraz o nawoływanie do nienawiści.

Sejm ma głosować również nad projektem ustawy o Straży Marszałkowskiej, przygotowanym przez sejmową Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych. Przewiduje on, że do zadań straży należy m.in. ochrona terenów, obiektów i urządzeń będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i zarządzie Kancelarii Senatu, w tym przy użyciu urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku; kontrola uprawnień do przebywania na terenach i w obiektach oraz wydawanie przepustek; prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego; wykrywanie urządzeń podsłuchowych i konwojowanie wartości pieniężnych, mienia i dokumentów.

Posłowie zagłosują też nad czterema projektami ustaw składającymi się na Konstytucję Biznesu. Chodzi o rządowe projekty ustaw: o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także projekt ustawy Prawo przedsiębiorców.

Sejm zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt oraz Kodeksem karnym. W czerwcu marszałek Sejmu Marek Kuchciński zdecydował o przerwaniu trzeciego czytania noweli. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wnioskował wówczas o pięć minut przerwy w obradach; jego wniosek był reakcją na wystąpienie posła Pawła Suskiego (PO), który apelował o poparcie poprawek, odwołując się do sympatii lidera PiS wobec zwierząt.

Zgodnie z rządowym projektem, w ustawie o ochronie zwierząt podwyższone mają być maksymalne kary za zabijanie, uśmiercanie lub znęcanie się nad zwierzętami. Zapisano w nim, że sąd będzie mógł orzec – tytułem środka karnego – zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej ich kategorii.

Posłowie zagłosują też nad projektem Prawa i Sprawiedliwości dostosowującym Regulamin Sejmu do nowelizacji ustawy o KRS.

Sejm rozpatrzy rządowy projekt nowelizacji ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, który dotyczy ustanowienia w krajowym porządku prawnym obowiązku powiadomienia właściwych polskich władz o lokalizacji upraw GMO, obowiązku jej zgłoszenia i sposobu podania do publicznej wiadomości.

PAP/RIRM

drukuj