fot. facebook.com

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu wyborczego

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu wyborczego. Zakłada ona m.in. uchylenie obowiązku przeprowadzenia transmisji z lokalu wyborczego.

Nowelizacja uchyla uchwalone w styczniu przepisy dot. obowiązku transmisji i nagrywania przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych. Wynika to – jak wskazano w uzasadnieniu – z wprowadzenia przepisów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Opozycja zarzuca, że nowelizacja jest niekonstytucyjna. Na zarzuty odpowiadał w Sejmie poseł Andrzej Matusiewicz, szef Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

– Zarzuty te podstawowe, że to jest niekonstytucyjne bo jest termin sześciu miesięcy nie zachowany do dnia zarządzenia wyborów samorządowych są zupełnie bezzasadne. Dlatego że nie dotyczą te zmiany istotnych spraw w Kodeksie wyborczym. Te istotne sprawy to przede wszystkim są sprawy ustrojowe i systemowe. Jest tylko korekta urzędników wyborczych, co już było wprowadzone w ustawie ze stycznia tego roku – zaznaczył Andrzej Matusiewicz.

Projekt skraca także procedurę sądowo-administracyjną w sprawach skarg na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących podziału na okręgi wyborcze.

Skargi mają być rozpatrywane tylko przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie trzech sędziów. Dotychczas, zajmował się nimi sąd administracyjny pierwszej instancji. Od rozstrzygnięć NSA nie będzie przysługiwała dalsza ścieżka odwoławcza.

Nowelizacją zajmie się teraz Senat.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj