fot. PAP

Przyjęto ustawę otwierającą furtkę „związkom jednopłciowym”

Sejm przyjął ustawę, która otwiera furtkę dla zawierania przez naszych obywateli tzw. związków jednopłciowych i poligamicznych w państwach, w których jest to prawnie dopuszczalne. Wcześniej odrzucone zostały poprawki PiS-u, które usuwały taką możliwość.

Przyjęta ustawa o aktach stanu cywilnego przewiduje, m.in. prowadzenie elektronicznej rejestracji aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, udostępnianie ich odpisów w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego oraz możliwość wzięcia ślubu poza urzędem.

Choć Klub Parlamentarny PiS popierał zmiany usprawniające prace urzędów stanu cywilnego – to wyrażał wątpliwości, co do instytucji zaświadczenia o stanie cywilnym. Nasze poprawki w Sejmie zostały odrzucone; zgłosimy je w senacie, bo są one niezbędne – mówi poseł Małgorzata Sadurska.

Wygłoszenie przez nas poprawek miało na celu wyeliminowanie takiej sytuacji, w której związek poza granicami kraju, na podstawie wydanego przez polskiego urzędnika zaświadczenia o stanie cywilnym, wróci do Polski i będzie miał roszczenie do Urzędu Stanu Cywilnego o prawne uznanie związku jednopłciowego czy poligamicznego zawartego poza granicami kraju. Będzie to mogło również w przyszłości skutkować tym, że ta osoba będzie mogła złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nasze poprawki były zgłoszone właśnie jako ochrona na przyszłość, by nie było ingerencji w Polski porządek prawny. Niestety Sejm ich nie przyjął. Będziemy je na pewno zgłaszać w pracach Senatu – informuje poseł.

Prawo o aktach stanu cywilnego zastępuje ustawę pochodząca z 1986 r., która w ocenie wnioskodawców po wielu nowelizacjach nie spełnia już standardów przejrzystej legislacji i jest przestarzała.

RIRM

drukuj