fot. twitter.com

Sejm: Projekt ustawy antykorupcyjnej z poprawkami skierowany do komisji

Sejmowa podkomisja stała ds. nowelizacji prawa karnego pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy antykorupcyjnej autorstwa Kukiz’15 i skierowała propozycję zmian wraz z kilkunastoma poprawkami legislacyjnymi do dalszych prac w komisji.

Obecny na dzisiejszym posiedzeniu podkomisji wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł zapowiedział, że resort przedstawi swoje poprawki merytoryczne do projektu podczas posiedzenia komisji sejmowej.

Projekt wpłynął do Sejmu na początku marca. Na początku kwietnia Sejm skierował projekt do prac w komisji.

Według projektodawców celem projektu jest zwiększenie transparentności życia publicznego poprzez podwyższenie standardów życia publicznego i zwiększenie zaufania do instytucji państwa. Projekt zakłada zmiany w czterech ustawach: Kodeksie karnym, ustawie o partiach politycznych, ustawie o finansach publicznych i ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Projekt Kukiz’15 składa się z czterech głównych postulatów. Pierwszy dotyczy osób skazanych za przestępstwa korupcyjne, które miałyby być obligatoryjnie pozbawione możliwości kandydowania we wszystkich wyborach oraz pracy w instytucjach państwowych – przede wszystkim w spółkach Skarbu Państwa i komunalnych. Drugi – to jawność finansów partii politycznych, które na bieżąco w internecie miałyby ujawniać swoje dochody i wydatki.

Trzeci punkt, który znajduje się w projekcie, to wyeliminowanie praktyki tzw. „drzwi obrotowych” między Sejmem a spółkami Skarbu Państwa. W projekcie znalazł się zapis, aby parlamentarzyści nie mogli zasiadać – w trakcie kadencji oraz 12 miesięcy po wygaśnięciu mandatu – w takich spółkach. Czwarty punkt zakłada natomiast jawne i transparentne rejestry umów z zewnętrznymi kontrahentami we wszystkich instytucjach publicznych.

Projekt ustawy antykorupcyjnej jest wzorowany na włoskiej ustawie, która weszła w życie w grudniu ub.r. Jej autorem jest europejski koalicjant Kukiz’15 – Ruch Pięciu Gwiazd.

PAP/RIRM

drukuj