fot. twitter.com/KancelariaSejmu

Sejm: Komisja gospodarki morskiej przyjęła nowelę dot. przekopu przez Mierzeję Wiślaną

Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyjęła rządowy projekt noweli ustawy dotyczący przekopu przez Mierzeję Wiślaną.

Zmiany mają charakter porządkujący – mówiła w trakcie obrad wiceminister gospodarki morskiej Anna Moskwa.

– Wynika ze zmian w zakresie prawa wodnego i kompetencji w zakresie gospodarki wodnej. Jak wiemy, z dniem 1 stycznia 2018 r. kompetencje w zakresie zarządzania wodami zostały powierzone Wodom Polskim. W dużej mierze dotyczy to przejęcia kompetencji od marszałków, szczególnie w zakresie wydawania zgód wodnoprawnych i pozwoleń wodnoprawnych. Ta zmiana wskazuje organy właściwe do wydawania tych właśnie decyzji – mówiła Anna Moskwa. 

Przekop przez Mierzeję Wiślaną, jeden z głównych projektów rządu PiS, ma powstać w miejscowości Nowy Świat. Liczyć będzie ok. 1300 m długości i 5 m głębokości.

Ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m. W maju 2016 r. specjalną uchwałę w sprawie budowy kanału żeglugowego podjął rząd.

Koszt przekopu, który miałby powstać w latach 2017-2022, szacowano na 880 mln zł.

RIRM

drukuj