Prawica Rzeczypospolitej złożyła w Sejmie projekt „1000 plus” i emerytur dla rodziców

Jan Klawiter, poseł Prawicy Rzeczypospolitej, złożył poprawkę do rządowego projektu ustawy budżetowej, zakładającą wprowadzenie programu „1000 plus” na trzecie i każde następne dziecko oraz średniej krajowej emerytury dla rodziców wychowujących co najmniej czworo dzieci.

Jak przekazała w komunikacie Prawica Rzeczypospolitej „Istnieją wyraźne przesłanki przemawiające za tym, że progresywność świadczeń zapewnia większą stabilność finansową rodzin wielodzietnych, a będzie skutkować także trendem wzrostowym w zakresie ilości narodzin”.

Według wnioskodawcy poprawki dotychczas korzystające z programu „500 plus” rodziny wielodzietne stanowiły jedynie 14 proc. ogółu rodzin objętych tym świadczeniem.

„Ponad 86,7 proc. środków z programu „500 plus” wypłacano dotychczas na pierwsze i drugie dziecko. W przypadku podniesienia kwoty świadczenia dla trzeciego i kolejnych dzieci do 1000 zł miesięcznie, łączny koszt podniósłby się jedynie o 12,2 procent. Poprawka realizuje cel zabezpieczenia tych środków w budżecie” – głosi komunikat Prawicy Rzeczypospolitej.

Wnioskodawca powołuje się na podobne wyniki badań, które zostały przeprowadzone m.in. we Francji, Estonii i na Węgrzech, gdzie wprowadzenie instrumentów o podobnym charakterze często powoduje wzrost dzietności.

„Poprawka zabezpiecza ponadto środki na wprowadzenie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w wysokości średniej emerytury krajowej za rok poprzedni dla rodziców, którzy urodzili lub wychowali co najmniej czworo dzieci. Ma to w założeniu jeszcze bardziej premiować wielodzietne rodziny. Dodatkowy bodziec o charakterze finansowo-gwarancyjnym może mieć istotne znaczenie pronatalistyczne, zarazem stanowiłoby to pewną rekompensatę dla rodziców, którzy w efekcie wielu wyrzeczeń i codziennej pracy w szczególny sposób poświęcili swoje życie na wychowanie dzieci” – wskazuje Prawica RP w komunikacie.

RIRM

drukuj