Sejm m.in. o zmianach w opłatach za studia

Zmiany w opłatach za studia na drugim kierunku, a także nowe zasady komercjalizacji wyników badań naukowych przewiduje projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, którym zajmie się dziś Sejm.

Projekt zakłada, że studia będą ściślej połączone ze środowiskiem pracy, studenci lepiej przygotowywani do wejścia na rynek, a uczelnie będą mogły poszerzać współpracę z przedsiębiorstwami.

Ponadto, uczelnia publiczna czy instytut zatrudniający badacza będą miały prawo, by skomercjalizować wypracowane przez pracownika rozwiązania. Na podjęcie decyzji o komercjalizacji instytucja będzie miała pół roku.

W pierwszym czytaniu do projektu zgłoszono m.in. poprawki do przepisów związanych z opłatami za drugi kierunek studiów. Kilka tygodni temu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że opłaty są niezgodne z konstytucją.

Poseł Sławomir Kłosowski, były wiceminister edukacji mówi, że zniesienie opłaty za drugi kierunek studiów jest konieczne.

Uważamy, że jest rzeczą niezbędną i oczywistą, że przy pierwszej możliwej nowelizacji – głosić takie uregulowania, które zniosą odpłatność za drugi kierunek studiów. To jest pierwsza poprawka i ona jest bardzo ważna dla nas. Szereg poprawek to są poprawkami do zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, które są de facto tą nowelizacją ustawy prawa o szkolnictwie wyższym uniemożliwione, a więc jest to bardzo duży cios wymierzony w środowisko związkowe pracowników wyższych uczelni i to jest drugi zbiór tych poprawek. Trzeci zbiór to jest zbiór tych poprawek, których myślą przewodnią jest przedłużenie funkcjonowania nauczycielskich kolegiów języków obcych – mówi poseł Sławomir Kłosowski.

Projekt założeń ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym w listopadzie 2012 r. zaprezentowała ówczesna minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. W grudniu 2013 r. projekt przyjął rząd.

RIRM

drukuj