Sąd pyta o wybór Julii Przyłębskiej na prezesa TK

Warszawski Sąd Apelacyjny pyta Sąd Najwyższy o prawidłowość wyboru sędzi Julii Przyłębskiej na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Zagadnienie zostało wysłane do Sądu Najwyższego na wniosek byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego.

Sąd Apelacyjny w Warszawie sformułował to zagadnienie prawne na kanwie rozpatrywania zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 listopada zeszłego roku. Wówczas Sąd Okręgowy odrzucił wniosek ówczesnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego o nakazanie w trybie cywilnym „powstrzymania się od wykonywania czynności sędziego Trybunału Konstytucyjnego ” trzem sędziom, których Rzepliński nie dopuszczał do orzekania – Mariusza Muszyńskiego, Henryka Ciocha i Lecha Morawskiego.

W grudniu ubiegłego roku Rzepliński wniósł zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego. 11 stycznia nowa prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska złożyła oświadczenie o cofnięciu tego zażalenia. Sąd Apelacyjny miał jednak wątpliwości, czy Przyłębska mogła to zażalenie cofnąć. Jak wskazał, „dotychczasowi pełnomocnicy wnioskodawcy zakwestionowali skuteczność wypowiedzenia pełnomocnictw oraz oświadczenia o cofnięciu zażalenia i wskazali na naruszenie przepisów prawa przy powołaniu Julii Przyłębskiej na stanowisko prezesa Trybunału”. Dlatego teraz sprawie ma przyjrzeć się Sąd Najwyższy.

TV Trwam News/RIRM

drukuj