fot. PAP/Bartłomiej Zborowski

Rzecznik MŚP: dzięki interwencji firmy nie będą musiały uczestniczyć w gminnym systemie odbioru i gospodarki odpadami

Po interwencji Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców lokalne samorządy nie narzucą przedsiębiorcom uczestnictwa w gminnym systemie odbioru i gospodarki odpadami – podkreślono w czwartkowym komunikacie biura Rzecznika MŚP.

15 lipca Sejm poparł poprawki, jakie Senat zaproponował do nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej. Teraz nowela czeka na podpis prezydenta.

Ustawa reguluje m.in. kwestię odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady. Są to np. sklepy, galerie handlowe itp. Zgodnie z nowelą właściciele takich nieruchomości będą przystępowali do zorganizowanego przez gminę systemu odbioru odpadów komunalnych dobrowolnie. Przeciwko temu pomysłowi – w trakcie prac w parlamencie – protestowały samorządy, według których takie rozwiązanie rozszczelni system. Obecnie właściciele nieruchomości niezamieszkanych, gdzie powstają odpady komunalne, nie mogą sami wyłączyć się z systemu gminnego. Innego zdania byli za to przedsiębiorcy, którzy podkreślali, że dzięki temu będą mogli wybrać bardziej konkurencyjną ofertę na odbiór odpadów.

„Skuteczne interwencje Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ochroniły prawo przedsiębiorców do korzystania z wyspecjalizowanych usług odbierania odpadów. Dzięki temu zostanie zachowana konkurencja na rynku i firmy będą mogły korzystać z oferty dedykowanej dla nich, a nie rozwiązań narzuconych przez gminy” – podkreślono w komunikacie.

Biuro wyjaśniło, że Rzecznik MŚP Adam Abramowicz w piśmie skierowanym do resortu środowiska zwracał uwagę na konieczność nowelizacji ustawy śmieciowej i przywrócenia wolnego rynku w zakresie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Są to przede wszystkim nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

„Biuro Rzecznika MŚP interweniowało w tej sprawie również w kwietniu (2019 roku) w Stałym Komitecie Rady Ministrów oraz w czerwcu, po skierowaniu projektu ustawy do Sejmu, na każdym etapie podkreślając wagę wnioskowanych zmian dla przedsiębiorców. Celem tych działań było zapobieżenie dalszej monopolizacji rynku usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Pozostawienie wolnej konkurencji na jego fragmencie, jakim są nieruchomości niezamieszkałe, pozwoli przetrwać wielu małym przedsiębiorcom” – dodano.

Jak zwrócono uwagę, w przekazanej do podpisu prezydenta nowelizacji ustawy znajduje się przepis, zgodnie z którym gminy nie będą miały możliwości narzucania właścicielom niezamieszkałych nieruchomości uczestnictwa w gminnym systemie odbioru i gospodarki odpadami – gminy nadal będą mogły organizować te systemy, ale udział w nich będzie wymagał zgody.

„Dzięki skutecznej pracy Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, przedsiębiorcy w Polsce będą mogli korzystać z wyspecjalizowanych usług odbierania odpadów, które są dedykowane dla firm, a także zostaną ochronieni przed negatywnymi skutkami braku konkurencji na rynku odbioru odpadów” – powiedział cytowany w komunikacie Adam Abramowicz.

PAP/RIRM

drukuj