Wpisy

Lepsze warunki dla małych i średnich firm

Polska gospodarka stoi małymi i średnimi firmami. Zapewniają one 60 proc. PKB. Mimo to od wielu lat napotykają na liczne bariery i trudności, które hamują ich rozwój. Ministerstwo Rozwoju kończy prace nad pakietem ustaw dla przedsiębiorstw, które określa się mianem „Konstytucji dla biznesu”.