fot. Małgorzata Lewicka

Rząd zajmie się ustawą dot. unijnych rozwiązań dla kolei

Powołanie Rzecznika Praw Pasażera Kolei oraz ułatwienia w polubownym rozwiązywaniu sporów konsumentów i przedsiębiorców – zakłada ustawa, którą w najbliższych dniach zajmie się rząd. Nowe przepisy wprowadzą do Polski unijne rozwiązania dot. tanich i efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów.

System ma się głownie opierać na istniejących instytucjach mediacyjnych, m.in. sądach polubownych i mediatorach działających przy regulatorach rynku.

Nowością jest instytucja Rzecznika Praw Pasażera Kolei odpowiedzialnego za postępowania dotyczące m.in. kwestii sprzedaży biletów oraz usług świadczonych przez przewoźników.

Leszek Miętek, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, podkreśla, że rzecznik zajmie się problemami na kolei w szerokim znaczeniu.

Ten rzecznik będzie miała co robić – od podstawowych spraw związanych z opóźnieniami pociągów, roszczeniami. Liczę, że dużo szerzej spojrzy na problem, że powstające spółki wojewódzkie, duże rozdrobnienie powoduje to, że linie kolejowe mniej obleganych linii kolejowych znikają, zwróci uwagę na konieczność przyspieszenia prac, na konieczność przyspieszenia prac nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego, ustawę o czasie pracy. Liczę na to, że rzecznik nie ograniczy się tylko do wystąpień tylko w tych podstawowych sprawach, ale również dużo szerzej na transport kolejowy, który musi mieć misję publiczną i musi spełniać ważną dla społeczeństwa rolę w komunikacji. Jest tutaj sporo do zrobienia – zaznacza Leszek Miętek.

Wdrożenie nowej ustawy ma być podstawą do stworzenia w Polsce spójnego systemu polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich. Obecnie w UE trwa budowa platformy służącej temu celowi zwana ODR.

RIRM

drukuj