Rząd zajmie się projektem wdrażającym w życie dyrektywę gazową

Rząd zajmie się dzisiaj projektem wdrażającym w życie dyrektywę gazową. Zakłada ona nałożenie unijnych regulacji na gazociągi państw trzecich, biegnących do Europy.

Dyrektywa gazowa z kwietnia ubiegłego roku to odpowiedź na budowany rosyjski gazociąg Nord Stream 2. Dokument pozwala nałożyć unijne regulacje na jego fragment, który znajduje się w Europie. Część rosyjskiego rurociągu będzie zatem podlegać wspólnym zasadom wewnętrznego rynku gazu.

Rada Ministrów zajmie się dzisiaj nowelizacją prawa energetycznego, która pozwoli wdrożyć unijną dyrektywę. Zgodnie z projektem, tylko regulator rynku energii będzie mógł zwolnić dany podmiot gazowy z unijnych regulacji. W Polsce będzie za to odpowiedzialny prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Ewentualne zwolnienie będzie jednak czasowe i będzie musiało spełnić szereg uzasadnionych okoliczności. Ponadto taka decyzja URE nie będzie mogła skutkować negatywnymi zjawiskami na rynkach paliwowych.

TV Trwam News

drukuj