fot. flickr.com

Rząd zajmie się m.in. projektem nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Na dzisiejszym posiedzeniu rządu ministrowie zajmą się m.in. projektem nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zgodnie z dokumentem Poczta Polska, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych i Polskie Koleje Państwowe miałyby trafić na listę spółek, których akcje nie będą mogły być zbyte przez Skarb Państwa.

Projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym przewiduje także wprowadzenie zmian dotyczących wynagrodzenia członków Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, czyli ciała doradczego premiera.

Zgodnie z projektem, przewodniczący Rady będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości 250 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Pozostali członkowie Rady mają otrzymywać miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200 procent. Poza tym rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wprowadza on przepisy, które zawierają definicje wewnętrznych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, określające wymogi informacyjne wobec nadzoru oraz wysokość dolnego progu minimalnego wymogu kapitałowego.

Ministrowie omówią także projekt nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z nim ma powstać jeden model matematyczny, wspólny dla całego kraju, dot. przemieszczania się i zmian zanieczyszczeń w powietrzu.

Tv Trwam News/RIRM

drukuj