Rząd zaakceptował reformę systemu budżetowego

Rząd dał zielone światło dla reformy systemu budżetowego. Zmiany miałyby wejść w życie od 2018 roku. Resort finansów chce umożliwić planowanie budżetu na kilka lat.

Po posiedzeniu Rady Ministrów premier Beata Szydło tłumaczyła, że zaproponowane zmiany przyniosą m.in. oszczędności.

– Chcemy przyjąć takie zmiany, które skutkowałyby tym, że od 2108 roku system budżetowy, budżetowanie byłoby zupełnie na nowych warunkach, uwzględniających przede wszystkim większą przejrzystość budżetu, pozwalającą na kilkuletnie planowanie i na realne planowanie w dłuższej perspektywie czasowej, co da oszczędności budżetowe, ale pozwoli również na lepszą realizację zadań budżetowych – powiedziała premier Beata Szydło.

Zgodnie z założeniami podstawą rocznego planowania budżetu mają być średniookresowe ramy budżetowe.

Planowane jest także wzmocnienie roli rządu jako kreatora polityki budżetowej, określającego priorytety wydatkowe, a ministra finansów jako podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie długookresowej stabilności finansów publicznych.

Teraz minister finansów Paweł Szałamacha przygotuje szczegółowe rozwiązania legislacyjne oraz przedstawi harmonogram ich wdrażania.

RIRM

drukuj