fot. Mateusz Marek/Nasz Dziennik

Rząd za podwyższeniem kwoty bazowej w wynagrodzeniach pracowników medycznych

Kwota bazowa, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze, zostanie podwyższona z 3,9 tys. zł do kwoty 4,2 tys. zł – przewiduje projekt przyjęty we wtorek przez rząd. Oznacza to wzrost wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników medycznych.

Celem projektu jest podwyższenie poziomu najniższych wynagrodzeń zasadniczych przez zmianę wysokości tzw. kwoty bazowej, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze. Kwota bazowa ma ulec podwyższeniu z obecnej kwoty 3900 zł do kwoty 4200 zł.

Wynagrodzenia minimalne pracowników medycznych określane są na podstawie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zgodnie z jej przepisami, wynagrodzenie minimalne obecnie wyliczane jest jako iloczyn kwoty bazowej (3,9 zł brutto) i współczynnika pracy określonego odrębnie dla poszczególnych grup zawodowych. Przykładowo współczynnik ten dla lekarza z tytułem specjalisty wynosi 1,27, a dla lekarza stażysty – 0,73. Z kolei dla fizjoterapeutów i pielęgniarek wskaźnik ten wynosi od 0,64 do 1,05 w zależności od posiadanego wykształcenia i specjalizacji.

PAP/RIRM

drukuj