fot. PAP/Lech Muszyński

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym

Polepszenie nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce i wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami – to cele projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Wczoraj przepisy autorstwa Ministerstwa Infrastruktury przyjął rząd.

Regulacja doprecyzowuje przepisy dotyczące kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego. Propozycje dostosowują również polskie prawo do rozwiązań unijnych zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z kwietnia 2015 r.

Zmienią one maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz obciążenia w ruchu międzynarodowym niektórych pojazdów.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że brak implementacji przepisów groziło nałożeniem na Polskę kar.

– Jeżeli chodzi o zawartość tego projektu, to wskazujemy tu przede wszystkim na wzmocnienie odpowiedzialności osób zarządzających firmami transportowymi. Proponujemy, aby część odpowiedzialności przenosić z kierowców na osoby zarządzające firmami. Do tej pory było tak, że praktycznie pełną odpowiedzialność ponosili kierowcy za pewne uchybienia w transporcie samochodowym, które dotyczyły chociażby dokumentacji niezbędnej do przewozu towarów, stanu technicznego pojazdu, na który kierowcy nie zawsze mieli wpływ – zaznaczył Andrzej Adamczyk.

Projekt ma wkrótce trafić pod obrady Sejmu. Zgodnie z założeniami, większość przepisów ma wejść w życie 1 czerwca 2018 r. Tylko niektóre regulacje zaczną obowiązywać po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

RIRM

drukuj