fot. pixabay.com

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym

Rząd w trybie obiegowym przyjął projekt noweli Prawa o ruchu drogowym, który m.in. podwyższa grzywny za wykroczenia drogowe. Przewiduje on, że w przypadku wykroczeń drogowych maksymalna wysokość grzywny wzrośnie z 5 tys. do 30 tys. zł.

Zgodnie z projektem nowelizacji Prawa o ruchu drogowym przekraczanie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h będzie skutkowało minimalnym mandatem w wysokości 1,5 tys. zł.

Wprowadzony ma też być mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu.

Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny.

Wiceminister infrastruktury, Rafał Weber, podkreślił, iż nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W nowelizacji, którą proponujemy, skupiamy się na zniwelowaniu przyczyn wypadków drogowych. W tej chwili główną z nich jest nadmierna prędkość. Chcemy ujarzmić piratów drogowych i spowodować, aby ci, którzy znacznie przekraczają dozwoloną prędkość, stwarzając tym samym niebezpieczeństwo, opamiętali się, zwolnili i w ten sposób zadbali zarówno o siebie, jak i wszystkich innych uczestników ruchu drogowego – wyjaśnił Rafał Weber.

Założenia zmian dotyczących m.in. Prawa o ruchu drogowym Rada Ministrów przyjęła dwa tygodnie temu.

RIRM

drukuj