(fot. PAP)

Rząd o emisji gazów cieplarnianych

Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się m.in. propozycją zmian w Kodeksie Pracy dotyczących ułatwień dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność oraz założeniami do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy znosi obowiązek składania zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej przez podmioty rozpoczynające działalność, w tym przedsiębiorców. Skrócony zostanie też – z 14 do 3 dni – termin wydawania przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenia o nadaniu NIP (dla podmiotów innych niż osoby fizyczne). Skrócony zostanie również czas trwania procedury obejmującej łącznie rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym, urzędzie skarbowym, urzędzie statystycznym i ZUS. „W konsekwencji powinna również ulec podwyższeniu pozycja Polski w Raporcie Banku Światowego Doing Business” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

 

Ministrowie omówią też założenia do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Projekt ma przenieść do polskiego prawa przepisy unijne – określa m.in. zasady i sposób przydziału uprawnień do emisji w okresie  rozliczeniowym 2013-2020 (w tym bezpłatnych uprawnień pochodzących z tzw. derogacji dla elektroenergetyki). Podstawową zasadą rozdziału uprawnień będzie sprzedaż na aukcji.

 

Rząd zajmie się także założeniami do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Przygotowanie projektu wynika z konieczności wykonania rozporządzenia unijnego w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

 

Projekt ma na celu m.in. upoważnienie ministra rolnictwa do określenia warunków prowadzenia szkoleń, przeprowadzania egzaminu oraz wzoru świadectwa kwalifikacji osób uprawnionych do uboju i uśmiercania zwierząt. Projekt zakłada też wprowadzenie przepisów przejściowych – dotyczących dostosowania zakładów ubojowych do nowej regulacji oraz kwalifikacji osób do uboju i uśmiercania zwierząt.

 

Rząd ma też przyjąć projekt uchwały w sprawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia (KPDZ) na lata 2012 – 2014. Celem KPDZ jest wzrost wskaźnika zatrudnienia do 66,5 proc. w końcu 2014 r. (dla osób w przedziale wieku 20-64 lata). Na koniec 2012 r. stopa bezrobocia rejestrowanego miałaby zostać ograniczona co najmniej do poziomu 12,3 proc.

 

Rada Ministrów ma ponadto przyjąć stanowisko wobec poselskiego projektu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Projekt – autorstwa klubu SLD – ma dać osobom niezamożnym dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym, a także w postępowaniu przed organami administracji publicznej.

 

Pomoc miałaby polegać na udzielaniu porad prawnych, opinii, a także na sporządzaniu pism procesowych do sądu, czy organów administracji publicznej. Maksymalny koszt wprowadzenia ustawy dla budżetu państwa – z przeznaczeniem na dotacje dla gmin na pomoc prawną dla najuboższych miałby wynieść około 8 mln zł. SLD proponuje, aby środki te pochodziły z wyższych wpływów z podatku od towarów i usług.

 

Kolejny punkt porządku obrad to rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r. Ministrowie wysłuchają też informacji resortu finansów o podmiotach zwolnionych z obowiązku dokonywania wpłat z zysku  w latach 2009 – 2011.(PAP)

 

laz/ mhr/

 

 

 

drukuj