Rząd m.in. o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r.

Rada Ministrów na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się m.in. sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.; ma także zdecydować o zamknięciu rachunków budżetu państwa za ubiegły rok.

Zgodnie z opublikowanymi w marcu szacunkami Ministerstwa Finansów deficyt budżetu państwa w ubiegłym roku wyniósł 30 mld 407 mln zł – co stanowiło 86,9 proc. dopuszczonego deficytu w wysokości prawie 35 mld zł.

Rada Ministrów musi przedłożyć Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego.

Poseł Zbigniew Kuźmiuk spodziewa się, ze rząd ogłosi sukces; będzie mówił o niepełnym wykonaniu deficytu. Ekonomista zwraca jednak uwagę, że w poważnym stopniu nie zostały wykonane dochody i wydatki.

 – Jeżeli chodzi o wpływy podatkowe ze wszystkich czterech podstawowych podatków to dochodów zabrakło aż 16 miliardów. Co więcej minister zastosował tam „trik księgowy”, polegający na tym, że zwroty podatku z grudnia zostały zaliczone w styczniu tego roku. Gdyby nie ten trik to dochody podatkowe w stosunku do planowanych byłyby niższe aż o 18 miliardów złotych. To jest sytuacja nie spotykana do tej pory. Jeśli sprawa wykonania budżetu trafi do Sejmu to będziemy pytali o to gigantyczne niewykonanie wpływów podatkowych – zaznaczył poseł Zbigniew Kuźmiuk.

Izba niższa ma podjąć uchwałę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia rządowi absolutorium w sprawie budżetu.

Wcześniej jednak Sejm zapozna się z opinią Najwyższej Izby Kontroli na ten temat.

Wypowiedź posła Zbigniewa Kuźmiuka


Pobierz Pobierz

 

RIRM

drukuj