fot. twitter.com

Rząd chce zwiększyć uczestnictwo seniorów w życiu społecznym poprzez program „Aktywni Plus”

„Aktywni Plus” to nowy program na rzecz seniorów, nad którym pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort wskazał, że jego głównym celem jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Chodzi m.in. o wzbogacenie oferty zagospodarowania czasu wolnego, rozwijanie przedsiębiorczości i zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego.

Za program „Aktywni Plus” na lata 2021-2025 odpowiada wiceszef resortu Stanisław Szwed. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to IV kw. b.r.

Kordian Kulaszewicz, członek rady ds. polityki senioralnej przy ministerstwie rodziny oraz Prezes Fundacji „Adaptacja”, wskazuje, że projekt będzie kontynuował zadania programu „ASOS”.

– W programie „ASOS” były cztery priorytety i w tym nowym projekcie zostały one zachowane. Są to aktywizacja osób starszych, czyli aktywny senior, partycypacja, międzypokoleniowość i przygotowanie do usług opiekuńczych. […] Program ASOS w tym roku się skoczył i będzie kontynuowany przez program „Aktywni Plus” – poinformował Kordian Kulaszewicz.

„ASOS” i  „Senior Plus” to dwa programy wspierające aktywność seniorów, które resort rodziny realizował w ostatnich latach. Pierwszy z nich był skierowany do organizacji pozarządowych, a drugi jednostek samorządowych. Oba programy kończą się w tym roku.

RIRM/TV Trwam News

drukuj