fot. T. Urbaniak

Ruszyły prace dot. projektu Portu Zewnętrznego w Gdyni

Port w Gdyni rozpoczął procedurę wyboru partnera prywatnego w sprawie zaprojektowania, budowy i eksploatacji Portu Zewnętrznego.

To strategiczna inwestycja. Rozbudowa portu w Gdyni jest konieczna ze względu na rosnącą konkurencję i prognozy w zakresie popytu na przeładunki kontenerowe.

Postępowanie dla projektu jest prowadzone w formie dialogu konkurencyjnego. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybranych maksymalnie pięć podmiotów, z którymi prowadzone będą rozmowy. Umowa przewiduje współpracę na ponad 30 lat. Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta.

Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, podkreślił, że inwestycja da nowe możliwości Gdyni i całemu regionowi.

– Powstanie port, który będzie zwielokrotniał szanse na wywalczenie największych przewoźników, największą logistykę kontenerową w tamtym regionie. To jest partnerstwo publiczno-prywatne. To jest to, do czego zachęcamy od bardzo dawna i mamy tego efekt. Liczymy na więcej projektów, ponieważ inwestycje powinny być realizowane w wielu formułach – od klasycznego finansowania budżetowego po konstrukcje partnerstwa publiczno-prywatnego, które nie obciążają budżetu państwa, a przyczyniają się do rozwoju kraju i do kontynuowania bardzo dużych inwestycji, które właśnie teraz będą nam bardzo potrzebne – zaznaczył Waldemar Buda.

Zainteresowane podmioty mają czas na składanie wniosków do połowy stycznia przyszłego roku.

Głębokowodny Port Zewnętrzny w Gdyni powstanie w oparciu o istniejące Nabrzeże Śląskie, na sztucznym lądzie wychodzącym poza obecny falochron ochronny. Powierzchnia portu zwiększy się o 151 ha, a zdolności przeładunkowe o 2,5 mln kontenerów.

Pierwsze statki powinny zawinąć do Portu Zewnętrznego w Gdyni na przełomie 2027-2028 roku.

RIRM

drukuj