Rozmowy w sprawie przyszłości polskiego górnictwa

Żaden górnik nie straci na wynagrodzeniu w związku z włączeniem Katowickiego Holdingu Węglowego w struktury Polskiej Grupy Górniczej – zadeklarował minister Krzysztof Tchórzewski. Do transakcji ma dojść 1 kwietnia. Wcześniej jednak wypracowane musi zostać porozumienie resortu ze stroną społeczną.

Zadłużenie Katowickiego Holdingu Węglowego sięga 2,5 miliarda złotych. Miliard dokapitalizowania obiecało górnikom Ministerstwo Energii. Pozostałe pieniądze mają pochodzić od inwestorów. Warunkiem całej transakcji jest jednak włączenie Katowickiego Holdingu Węglowego w struktury Polskiej Grupy Górniczej.

– Próbowaliśmy sam holding ratować przez dokapitalizowanie, ale ta wielkość zadłużenia powoduje, że holding samodzielnie nie jest w stanie sobie z tym poradzić, stąd integracja. Dokapitalizowana będzie musiała być już nowa PGG po integracji – wskazuje minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Zanim jednak dojdzie do fuzji obu spółek, konieczne jest wypracowanie wspólnego stanowiska między przedstawicielami resortu i stroną społeczną. Zastrzeżenia związkowców wzbudził przedstawiony im w ubiegłym tygodniu projekt porozumienia.

– Jest projekt, który analizowaliśmy i są tam pewne niezgodności. Wiadomo, że nie można zrobić tego na kolanie, bo wtedy uprzykrzylibyśmy sobie tylko życie – mówi Arkadiusz Hajduła z NSZZ „Solidarność 80”.

Kwestią sporną pozostają m.in. warunki, na jakich pracownicy holdingu będą przechodzić do Polskiej Grupy Górniczej.

– Na pewno są sporne kwestie dotyczące wynagrodzenia, dotyczące gwarancji zatrudnienia wszystkim pracownikom, bo musimy mówić o wszystkich pracownikach – nie tylko kopalń, ale też firm, które są w pełni własnością, w których udziały posiada holding. Na pewno interesuje nas także poziom średniego wynagrodzenia, bezpieczeństwo, bo to jest też ważne w górnictwie, jak nie najważniejsza kwestia – zaznacza Szczepan Kasiński, z WZZ „Sierpień 80” Katowickiego Holdingu Węglowego.

Jak zadeklarowało Ministerstwo Energii, w związku z połączeniem Katowickiego Holdingu Węglowego i Polskiej Grupy Górniczej żaden górnik nie straci na wynagrodzeniu. W latach 2017-2018 PGG będzie wymagała jednak inwestycji wartych ponad 3 mld złotych. Zgodnie z porozumieniem, do Spółki Restrukturyzacji Kopalń ma trafić będąca częścią holdingu katowicka kopalnia „Wieczorek”, co nie podoba się stronie społecznej. Jej złoże ma być jednak wybrane dzięki m.in. sprzyjającej infrastrukturze sąsiedniej kopalni. Porozumienie ze związkowcami resort energii chce wypracować jeszcze w tym miesiącu.

– Sporo ustaliliśmy w takich ogólniejszych ramach. Przez kilka dni będą doprecyzowywane zapisy, dlatego że tak naprawdę w pierwszych trzech dniach przyszłego tygodnia, jeżeli chcemy dotrzymać terminu końca marca, to musimy to porozumienie sprecyzować – podaje minister Krzysztof Tchórzewski.

Następnym krokiem będzie wynegocjowanie z bankami nowych warunków spłaty zadłużenia holdingu. Resort będzie dążył do wydłużenia okresu spłaty oraz zamiany części zobowiązań na udziały w powiększonej PGG. Przejęcie Katowickiego Holdingu Węglowego przez Polską Grupę Górniczą ma nastąpić 1 kwietnia tego roku.

RIRM/TV Trwam News

drukuj