W sobotę kolejna tura rozmów w Kompanii Węglowej

Związkowcy zarządu Kompanii Węglowej oraz przedstawiciele rządu powrócą do rozmów ws. porozumienia poprzedzającego powstanie Polskiej Grupy Górniczej. Przez ten czas strona społeczna ma otrzymać od zarządu dane spółki i wyliczenia możliwych oszczędności pozapłacowych.

Przemysław Skupin ze związku „Sierpień 80” podkreślał, że rozmowy są trudne, ale przynoszą rezultaty.

Przeanalizowane zostaną raporty dotyczące oszczędności pozapłacowych. Zobaczymy jaki jest poziom tych wyliczeń. Jakie są to kwoty oszczędnościowe pozapłacowe. I będziemy na ten temat rozmawiać. Nie ma takiego pytania czy my coś proponujemy jako związki zawodowe. Rozmawiamy, są to trudne rozmowy będziemy dalej na ten temat dyskutować. Wszystkim nam zależy na tym, żeby jak najmniejszym kosztem pracowniczym powstała 1 maja firma pod nazwą Polska Grupa Hutnicza dla dobra pracowników i firmy – powiedział Przemysław Skupin.

Krzysztof Tchórzewski, minister energii zwracał natomiast uwagę, że wszystkie strony dążą do osiągnięcia kompromisu.

– Strony przedstawiły swój pogląd na sposób rozwiązania przyszłości Polskiej Grupy Górniczej. Różnimy się w kilku sprawach. Jedna lub dwie dosyć zasadnicze. W związku z tym przygotowujemy inne warianty rozwiązań tej sfery biznesowej. Dajemy sobie czas na to, żeby rozwiązać te problemy. Znaleźć wspólną drogę. Natomiast powaga sytuacji powoduje, że mimo że rozmowy są trudne to traktuje je, że prowadzone są w sposób odpowiedzialny. Oczywiście bywa tak, że i po naszej stronie i po stronie związków pojawiają się chwile emocji, ale one nie przeszkadzają w merytorycznej rozmowie. Nadal mam nadzieję na porozumienie. – podkreślił Krzysztof Tchórzewski.

Zgodnie z zapowiedziami 1 maja spółka Polska Grupa Górnicza przejmie kopalnie i zakłady Kompanii Węglowej. Koniecznym warunkiem jest jednak porozumienie między związkami zawodowymi i zarządem Kompanii ws. płac.

Zarząd stoi na stanowisku, że konieczne jest obcięcie lub zawieszenie niektórych świadczeń górniczych. Związkowcy natomiast postulują szukanie oszczędności dla nowej spółki gdzie indziej i nie godzą się na zmniejszanie płac dla górników.

RIRM

drukuj