fot. PAP

Rolnicy zaostrzają protest?

Rolnicy zapowiadają zaostrzenie protestu i powołanie ogólnopolskiego komitetu strajkowego. Obecnie przeciwko wyprzedaży polskiej ziemi w obce ręce protestują rolnicy na Pomorzu.

W piątek wieczorem Ministerstwo Rolnictwa podpisało częściowe ustalenia z protestującymi rolnikami z województwa zachodniopomorskiego w sprawie większej kontroli obrotu ziemią. Prezes ANR ma wydać stosowne rozporządzenie, realizujące postulaty, do 18 stycznia bieżącego roku.

Protest został zawieszony na kilka dni, bo rozmowy nie zostały dokończone, ciągniki i protestujący nadal pozostają na Wałach Chrobrego w Szczecinie – wyjaśnia Edward Kosmal Przewodniczący Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego.

– Jest to tylko fragment dotyczący uszczelnienia obrotu ziemi. Są jeszcze inne problemy. Najważniejszy to kiedy i co minister zrobi żeby grunty, które w większości – prawie 50 % jest w rękach – według obcego kapitału dzierżawione wróciły do zasobów agencji. Domagamy się wyjaśnienia wszystkich tych transakcji nielegalnych z tymi słupami, żeby to było wyświetlone przez odpowiednie służby jak również nie jest to sukcesem dlatego, że kierunek agencji jest nastawiony tylko na sprzedaż. W tym kraju rządzi nie premier tylko księgowy Rostowski bo głównie grunty chce się sprzedać – powiedział Edward Kosmal.

Problem nie dotyczy tylko województwa zachodniopomorskiego, dlatego zostanie powołany ogólnopolski komitet strajkowy zapowiada Zbigniew Grajoszek – szef komitetu protestacyjnego rolników pomorskich przy NSZZ  Solidarność RI.

– Protesty na pewno narosną. Jesteśmy umówieni z panem ministrem Kalembą, że przyjedzie do Gdańska, do stoczni BHP, gdzie spotka się z wszystkimi rolnikami województwa pomorskiego. Jak trzeba będzie również pojedziemy do ministra. Stworzymy ogólnopolski komitet protestacyjny w tym celu, żeby te działania zostały skoordynowane. Rzeczpospolita jest jedna. Powiedziałem panu ministrowi Kalembie, że nie gasimy pożaru tylko w zachodniopomorskim. Już powinni prosić przedstawicieli województw: pomorskiego, Warmii i Mazur, Dolnego Śląska, lubuskiego – dodaje Zbigniew Grajoszek.

RIRM

drukuj