fot. wikipedia.org

Rok 2016 – Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

Decyzją Sejmu rok 2016 jest rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. W uchwale Izba wyraziła nadzieję, że „obchody rocznicy będą okazją do pojednania i odbudowy polskiej wspólnoty narodowej”.

W dokumencie przypomniano słowa św. Jana Pawła II: „Polska weszła w krąg kultury chrześcijańskiego Zachodu i zaczęła budować swą przyszłość na fundamencie Ewangelii”.

Ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że 1050. rocznica Chrztu Polski świadczy o naszych korzeniach i teraźniejszości. Wskazał, że to jedno z najważniejszych wydarzeń nowego roku w Kościele katolickim w Polsce.

Jeśli chcemy odbudować jedność wspólnoty narodowej, to nie ma lepszego czynnika w kulturze niż chrześcijaństwo – ocenił prof. Mieczysław Ryba, historyk.

– To ono kształtowało polską moralność, polskie widzenie człowieka, świata, i sferę sztuki. Oczywiście również to, co jest celem ostatecznym życia ludzkiego, czyli wymiar transcendentny, religijny. Tylko w tym aspekcie cała kultura liberalna czy kultura nowej lewicy, którą się lansowało, czy też próbuje lansować, ona co najwyżej dzieli, kreuje pewne egoizmy i niszczy tkankę, która właśnie jest wspólnototwórcza. Powrócić do tradycji Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, powrócić do tradycji Mieszka I czy Jana Kazimierza, który składał w 1656 roku śluby lwowskie – to jest ta tradycja, dzięki której pokonaliśmy komunizm i dzięki której możemy pokonać nowe zagrożenia ideologiczne i znaleźć jedność w najgłębszym tego słowa znaczeniu – zaznaczył historyk.

Obchody centralne 1050. rocznicy Chrztu Polski zaplanowano na 14-16 kwietnia. Odbędą się w Gnieźnie i Poznaniu. Honorowy patronat nad obchodami objął prezydent Andrzej Duda.

Chrzest władcy Polan Mieszka I i jego dworu, a w konsekwencji Chrzest Polski, odbył się w Wigilię Paschalną, 14 kwietnia 966 roku. Akt ten miał decydujące znaczenie dla procesu jednoczenia plemion polskich pod władzą Piastów i kształtowania się chrześcijańskiej tożsamości Narodu.

RIRM

drukuj