fot. PAP

Rodzice dzieci niepełnosprawnych wysyłają wnioski do RPO

Rodzice niepełnosprawnych dzieci masowo wysyłają wnioski do Rzecznika Praw Obywatelskich ws. skandalicznych świadczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Sprawa dotyczy osób uprawnionych do zasiłku pielęgnacyjnego i renty socjalnej. Opiekunowie wskazują, że ustawodawca złamał nie tylko zapisy ustawy, ale także Konstytucję.

Rodzice piszą, że zasiłek pielęgnacyjny jest rażąco niski, a  ustalony mechanizmu weryfikacji zasiłku spowodował, że jego wysokość od 2006 r. nie uległa zmianie.

Co więcej, według rodziców daleko niesprawiedliwe jest  ustanowienie renty socjalnej w wysokości 84% zamiast 100% z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

– Dodatek pielęgnacyjny z ZUS-u wynosi 203 zł, natomiast zasiłek pielęgnacyjny z MOPS-u (dla niepełnosprawnego dziecka) 153 zł i nie był od ośmiu lat weryfikowany. Prosimy o ustanowienie mechanizmu weryfikacji zasiłku pielęgnacyjnego. Druga część wniosku dotyczy renty socjalnej dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a ich niepełnosprawność powstała od urodzenia. Te osoby mają tylko 84% najniższej renty z ZUS-u. Prosimy Rzecznika Praw Obywatelskich, aby wprowadził regulację prawną, która pozwala osobie pobierającej rentę otrzymywać 100% tego świadczenia – powiedziała Iwona Hartwich, mama niepełnosprawnego Kuby.

Rodzice podkreślają, że kwota 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego jest od lat rażąco niska i nie zabezpiecza (nawet w minimalnej części) potrzeb osoby niepełnosprawnej niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Wnioskują do Rzecznika Praw Obywatelskich o skierowanie sprawy wysokości zasiłku pielęgnacyjnego i renty socjalnej do Trybunału Konstytucyjnego.

RIRM

drukuj