Raport ekspertów ds. Trybunału Konstytucyjnego jest gotowy

Jest już raport zespołu ekspertów ds. Trybunału Konstytucyjnego powołanego przez marszałka Sejmu. Dokument składa się z trzech części: analizy opinii Komisji Weneckiej, analizy konfliktu polityczno-prawnego wokół TK oraz propozycji dla władzy ustawodawczej zawartej w 10 tezach.

Eksperci zaproponowali m.in., by Trybunał Konstytucyjny w najważniejszych sprawach orzekał w pełnym składzie, uchwała Sejmu o wyborze sędziego Trybunału przyjmowana była większością trzech piątych głosów.

Zespół w raporcie stwierdza też m.in. brak podstaw prawnych do niedopuszczania przez prezesa TK do orzekania sędziów wybranych przez obecny Sejm. Dokument trafił do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Zespół ekspertów w ten sposób przedstawia problem Trybunału z polskiej perspektywy – podkreśla poseł Krystyna Pawłowicz z sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

– Z perspektywy polskiej Konstytucji i polskich zasad ustrojowych – o których, jak pamiętamy, Komisja Wenecka złożona z przedstawicieli różnych krajów nie ma „zielonego pojęcia”, co mogliśmy zaobserwować w opinii, którą Komisja Wenecka pisała nt. ustawy o polskim TK – na pewno będzie to zderzenie. Zespół ekspertów starał się dobrą wolą uwzględnić niektóre sugestie Komisji  Weneckiej, ale na pewno nie będzie to żywe przeniesienie i sugestia, żeby polski Sejm – naruszając obowiązującą polską Konstytucję – tworzył konstrukcję, która jest sprzeczna z polską Konstytucją – zaznacza Krystyna Pawłowicz.

Zespół powstał w następstwie wydania przez Komisję Wenecką opinii, w której wezwała ona polski parlament do znalezienia rozwiązania sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowana została nowa ustawa o TK. Wejdzie ona w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w sobotę.

RIRM

drukuj