fot. flickr.com

Radom: Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił uchwalę „anty-LGBT” Rady Gminy w Klwowie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Radomiu unieważnił uchwalę „anty-LGBT” Rady Gminy w Klwowie.

To już druga deklaracja, która została uchylona przez sąd. Wcześniej uchwałę Rady Gminy Istebna unieważnił WSA w Gliwicach. Oba te dokumenty zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich.

W ocenie radomskiego sądu samorząd Klwowa podjął tę deklarację bez podstawy prawnej oraz przekroczył swoje uprawnienia. Sąd uznał także, że uchwała Rady Gminy w Klwowie ma charakter dyskryminacyjny poprzez „odnoszenie się do ideologii LGBT”.

W opinii prezesa Instytutu Ordo Iuris mec. Jerzego Kwaśniewskiego, wyrok stanowi naruszenie niezależności samorządu. Prawnik zwrócił też uwagę, że orzecznictwa sądów administracyjnych są niejednolite.

– Nie ulega żadnej wątpliwości, że samorządy tak długo, jak długo nie wydają aktów decydujących o prawach i wolnościach obywateli, a po prostu zajmują stanowisko w sprawie społecznie doniosłej, mają pełną wolność formułowania swoich ocen na zasadzie wolności słowa. W ten sposób pięć różnych już orzeczeń potwierdziło te praw samorządów, odrzucając skargi na uchwały przeciwko ideologii LGBT. Mamy do czynienia z drugim orzeczeniem – po sądzie gliwickim, Sąd Administracyjny w Warszawie wydział zamiejscowy w Radomiu również uwzględnia skargę Rzecznika Praw Obywatelskich. Wypada w takiej sytuacji stwierdzić, że mamy do czynienia niejednolitością orzecznictwa. Niejednolitością, którą zapewne będzie musiał rozstrzygnąć Naczelny Sąd Administracyjny – wskazał mec. Jerzy Kwaśniewski.   

Wcześniej WSA w Krakowie, Kielcach czy Poznaniu odrzuciły skargi RPO na uchwały lokalnych samorządów chcących stawiać tamę ideologii LGBT.

RIRM

drukuj