Skazano kolejnego funkcjonariusza komunistycznej bezpieki

Sąd Rejonowy w Opolu skazał Konrada K., byłego strażnika Centralnego Więzienia we Wronkach, za fizyczne znęcanie się nad więźniami w latach 1948-1954. Poinformował o tym pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej. Wyrok zapadł w sprawie prowadzonej przez prokuraturę Instytutu w Poznaniu.

„Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu oskarżyła byłego strażnika Centralnego Więzienia we Wronkach Konrada K., zarzucając mu popełnienie trzech przestępstw polegających na fizycznym znęcaniu się w latach 1948–1954 nad więźniami” – napisał w komunikacie IPN Sylwester Napieralski, który pełni funkcję naczelnika Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu.

Sylwester Napieralski wskazał też, że wyrok Sądu Rejonowego w Opolu w sprawie przeciwko Konradowi K. zapadł 12 lipca br.

W toku postępowania przez prokuratora IPN ustalono m.in., że Konrad K. pracował w komunistycznych organach bezpieczeństwa w latach 1946–1979 jako funkcjonariusz więziennictwa.

„W dniu 1 lipca 1948 r. został komendantem pawilonu I wronieckiego więzienia, a od 1952 r. był funkcjonariuszem Działu Specjalnego zajmującego się w więzieniu rozpracowywaniem więźniów politycznych. W czerwcu 1954 r. został przeniesiony do innego więzienia” – podał naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu.

Prokurator na podstawie zeznań świadków – byłych więźniów Centralnego Więzienia we Wronkach – ustalił, że Konrad K. w czasie swojej służby w tym więzieniu znęcał się nad trzema więźniami, odbywającymi karę pozbawienia wolności za swą działalność niepodległościową. Byli to: Tadeusz C. z organizacji „Wolność i Niepodległość”, Lesław P. z organizacji „Orlęta” oraz Józef J. z organizacji „Konspiracyjne Wojsko Polskie”.

„Oskarżony bił i kopał ich po całym ciele, zmuszał do długotrwałego biegania połączonego z koniecznością wielokrotnego upadania i podnoszenia się oraz umieszczał w betonowym pomieszczeniu tzw. karcu, na skutek czego doprowadzał ich do fizycznego wyczerpania” – ustaliła prokuratura Instytutu.

Sąd Rejonowy w Opolu uznał Konrada K. za winnego popełnienia zbrodni komunistycznych na szkodę Tadeusza C. i Lesława P., za co został skazany na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat. W części dotyczącej przestępstwa popełnionego wobec Józefa J. postępowanie umorzono z uwagi na przedawnienie karalności przestępstwa. Sąd uznał, że w przypadku tego czynu działanie sprawcy nie miało motywu politycznego. Wyrok jest nieprawomocny.

W ciągu ostatnich ponad 20 lat, m.in. z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej, pociągnięto do odpowiedzialności kilkuset funkcjonariuszy reżimu komunistycznego.

PAP/RIRM

drukuj