Rada Ministrów zbierze się ws. środków unijnych

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów ma  zaakceptować programy operacyjne dot. wdrażania pieniędzy unijnych na lata 2014-2020. Ma to otworzyć drogę do negocjacji z KE, a następnie pozwolić na rozdysponowanie unijnych pieniędzy.

Cała procedura potrwa jednak kilka miesięcy. Resort infrastruktury i rozwoju liczy, że KE zaakceptuje programy jeszcze w tym roku. Rząd ma także zaakceptować tzw. Umowę Partnerstwa. Jest to dokument, w którym Polska ma wykazać sposób osiągnięcia celów rozwojowych z wykorzystaniem środków unijnych.

Programy, które ma zatwierdzić rząd, dot. realizacji polityki spójności. Największy to program Infrastruktura i Środowisko, w którym ma się znaleźć 27,5 mld euro z funduszy unijnych. Kolejne programy pod względem wielkości unijnego dofinansowania to, m.in. program Inteligentny Rozwój, a także Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Cyfrowa.

Jednak jak alarmowali w ubiegłym miesiącu posłowie PiS-u, realizacja inwestycji w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej jest zagrożona. Powodem ma być obniżenie potencjału finansowego samorządów – informuje poseł Izabela Kloc, wiceprzewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

– Według raportu, który powstał na zlecenie również Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jednostki samorządu terytorialnego będą musiały zapewnić niezbędny wkład 60 mld zł, podczas gdy budżet państwa zaledwie 11,5 mld. Wnioskujemy z tego, że cały ciężar wykorzystania funduszy unijnych zostanie przerzucony na samorządy bez zabezpieczenia odpowiednich środków         finansowych. Dlatego też chcemy zadać pytania pani premier Elżbiecie Bieńkowskiej – mówi poseł Izabela Kloc.

W czwartek odbędzie się posiedzenie sejmowej komisji samorządu terytorialnego. Będzie ono poświęcone zagrożeniom realizacji inwestycji w ramach perspektywy finansowej UE w latach 2014-2020.

Posłowie chcą zapytać wicepremier Elżbietę Bieńkowską, w jaki sposób rząd zamierza rozłożyć ciężar zapewnienia wkładu krajowego przy inwestycjach z funduszy unijnych – dodaje Izabela Kloc.

– Jakie działania proponuje (dzisiaj już) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jako ten koordynator polityki rozwoju w celu umożliwienia  wykorzystania funduszy unijnych na kolejne lata właśnie przez samorządy? Czy przekazanie 60% środków unijnych na kolejne lata, na poziom regionalny bez zapewnienia środków na wkład własny dla inwestycji samorządowych, nie doprowadzi do nieefektywnego wykorzystania tych środków? I wreszcie – z jakim kredytem pozostaną samorządy po zakończeniu nowej perspektywy finansowej i czy będą w stanie spłacać te kredyty, czy też nie istnieje takie zagrożenie, że zagraniczne instytucje finansowe będą przejmować majątki samorządów? – pyta poseł Izabela Kloc.

RIRM

drukuj